Opptak fra Radio Altas morgensending.

Omar Fonstad El Ghaouti er Alta IFs nye spiss

Opptak fra Radio Altas morgensending.
Video