Opptak fra Radio Altas morgensending.

Moddi om sin kommende elbil-turné

Opptak fra Radio Altas morgensending.
Video