Kommuneoverlegene Peder Halvorsen og Ingunn Heggheim oppfordrer Altaværingene til å ta smittevern på høyeste alvor.

Kommuneoverlegene informerer om smittesituasjonen

Kommuneoverlegene Peder Halvorsen og Ingunn Heggheim oppfordrer Altaværingene til å ta smittevern på høyeste alvor.
Video