Opptak fra Radio Altas morgensending, fredag 4. oktober.

Radio Alta fredag 4. oktober

Opptak fra Radio Altas morgensending, fredag 4. oktober.
Video