Opptak fra Radio Altas morgensending, onsdag 2. oktober.

Radio Alta onsdag 2. oktober

Opptak fra Radio Altas morgensending, onsdag 2. oktober.
Video