Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 30. september.

Radio Alta mandag 30. september

Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 30. september.
Video