Slik promoterer Alta kommune Skillemo industriområde. Videoen er laget av Designu, på oppdrag fra Alta kommune.

Alta kommune promovideo fra Skillemo.mp4

Slik promoterer Alta kommune Skillemo industriområde. Videoen er laget av Designu, på oppdrag fra Alta kommune.
Video