Opptak fra Radio Altas morgensending, fredag 13. september.

Radio Alta fredag 13. september

Opptak fra Radio Altas morgensending, fredag 13. september.
Video