Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 19. august.

Radio Alta mandag 19. august

Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 19. august.
Video