Alta næringsforening og NHO Arktis inviterer til politisk debatt i Kunnskapsparken. Møteleder er Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.

Politisk debatt i regi av Alta Næringsforening

Alta næringsforening og NHO Arktis inviterer til politisk debatt i Kunnskapsparken. Møteleder er Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.
Video