Tom Jonas og Torgeir Ekeland

Mimret seg tilbake til tidlig 2000-tallet på Radio Alta.
Video