Opptak med Anja Christensen og Kjetil Kristensen.

Klimavennlig reiselivssatsing

Opptak med Anja Christensen og Kjetil Kristensen.
Video