Tema

fredag 13.10 2017

NHO-topp: – Trålerne er ikke bra for Finnmark

Tore Wæraas går til kamp for fiskerisamfunnene.

torsdag 12.10 2017

– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

Statsbudsjettet uten nye studieplasser i Finnmark.

– Dette kan gi alvorlige følger for Hammerfest

Runar Sjåstad (Ap) liker svært dårlig at eiendomsskatten på verk og bruk tilsynelatende er satt i spill igjen.

999 millioner til samiske formål

...og Sametinget nærmer seg en halv milliard.

– Jeg er veldig skuffet

Det varslete kuttet kan bety kutt i tilbud og stillinger for Alta folkehøgskole.

– Et solid budsjett for riksveiene

Regionveisjefen responderer positivt etter fremleggingen av statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: Dette kan Finnmark vente seg

Se hele lista her.

Øker «kinomomsen»

Vil ha mer skatt for barnefamilier der en har lav inntekt

NRK: Regjeringen ønsker å kutte skatteklasse 2.

Vil bruke mer oljepenger

torsdag 06.10 2016

– Komplett skandale at Beaivvas ikke er nevnt

Teatersjefen er nådeløs.

– Alt i alt blir det ikke særlig imponerende

Frp-Strifeldt jubler mens Ap-sjåstad rister på hodet over statsbudsjettet.

Statsbudsjettet; dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

4 milliarder mer til kommunene

Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med 4,075 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Håper på pengehjelp over statsbudsjettet

– Forventer at regjeringen kompenserer for størrelsen.

Regjeringen bruker 225 milliarder oljekroner

Regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017.