Tema

mandag 29.10 2018

Fortviler over nye kutt, ber justiskomiteen gripe inn

Før IT-systemene er på plass forventes det effektivisering fra høyeste hold. Domstolene ber om 34 millioner mer.

mandag 08.10 2018

– Stort sprik mellom våre behov og bevilgningene

– Sametinget bør få større økonomiske muskler.

– Penger til Kløfta ville vært en bombe

– Alle vi som har jobbet med dette visste at de pengene ikke ville komme.

Får 40 mill. mer i 2019. Men rådmannen vil ikke feire av den grunn

– Det ser ut til at vi reelt beholder omtrent samme inntekter som i 2018.

Skuffelse i Widerøe – vurderer rutekutt

Slik påvirker årets statsbudsjett deg

Skattekutt og avgiftsøkning, her er oversikten.

– Vi er nevnt i statsbudsjettet og det er positivt

Teatersjefen i Kautokeino ventet ikke penger i denne omgangen.

Snuserne rammes hardest av prisvekst

Regjeringen vil senke eiendoms­skatten, men det gir ingen effekt for altaværingene

Foreslår å senke maksimal skattesats.

2,6 milliarder mer i frie midler til kommunene

Anbefaler at pengene går til vei og skole.

Statsbudsjettet: Dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

NRK: Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft

– Offensivt klimabudsjett

– Vi har innført positive virkemidler.

NRK-lisensen øker med 61 kroner

Nettavisen: Regjeringen kutter elavgiften

Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år

Holder seg godt under handlingregelen.

Regjeringen foreslår 3.000 kvote­flyktninger neste år

Løftene er lekket, nå kommer fasiten

Oppgjørets time for regjeringen.

søndag 07.10 2018

Statsbudsjettet: Over 30 millioner til villaks

lørdag 06.10 2018

DN: Regjeringen senker formuesskatten ved å øke aksjerabatten

torsdag 04.10 2018

Budsjettgave på 600.000 kroner til Samisk filminstitutt

I mandagens forslag til statsbudsjett får samisk filmmiljø en aldri så liten gavepakke.

fredag 13.10 2017

NHO-topp: – Trålerne er ikke bra for Finnmark

Tore Wæraas går til kamp for fiskerisamfunnene.

torsdag 12.10 2017

– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

Statsbudsjettet uten nye studieplasser i Finnmark.

– Dette kan gi alvorlige følger for Hammerfest

Runar Sjåstad (Ap) liker svært dårlig at eiendomsskatten på verk og bruk tilsynelatende er satt i spill igjen.

999 millioner til samiske formål

...og Sametinget nærmer seg en halv milliard.

– Jeg er veldig skuffet

Det varslete kuttet kan bety kutt i tilbud og stillinger for Alta folkehøgskole.

– Et solid budsjett for riksveiene

Regionveisjefen responderer positivt etter fremleggingen av statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: Dette kan Finnmark vente seg

Se hele lista her.

Øker «kinomomsen»

Vil ha mer skatt for barnefamilier der en har lav inntekt

NRK: Regjeringen ønsker å kutte skatteklasse 2.

Vil bruke mer oljepenger

torsdag 06.10 2016

– Komplett skandale at Beaivvas ikke er nevnt

Teatersjefen er nådeløs.

– Alt i alt blir det ikke særlig imponerende

Frp-Strifeldt jubler mens Ap-sjåstad rister på hodet over statsbudsjettet.

Statsbudsjettet; dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

4 milliarder mer til kommunene

Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med 4,075 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Håper på pengehjelp over statsbudsjettet

– Forventer at regjeringen kompenserer for størrelsen.

Regjeringen bruker 225 milliarder oljekroner

Regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017.