Tema

søndag 03.11 2019

Nei til sentralisering av skatteoppkrevingen

– Denne omleggingen mener vil ramme både kommunene og innbyggerne hardt, skriver Bjørg Tapio.

mandag 07.10 2019

– Med så høyt pengebruk burde man fått inn nye veiprosjekt i Finnmark

Runar Sjåstad (Ap) lar seg ikke imponere av statsbudsjettet. Han er mest bekymret for manglende midler til havner og farleder.

54 millioner mer til forebygging av vold

Regjeringen vil styrke innsatsen mot vold og overgrep med 54 millioner kroner.

Slik blir din økonomi påvirket av statsbudsjettet

«Finnmarksfradraget» på stedet hvil, det gir reell nedgang

Regjeringen øker i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 bunnfradraget for pendlere noe. Men en rekke øvrige beløpsgrenser holdes uendret trass prisvekst.

Statsbudsjettet: Her er oversikten for Troms og Finnmark

Her er lekkasjene fra statsbudsjettet

Vil bruke mindre oljepenger

mandag 29.10 2018

Fortviler over nye kutt, ber justiskomiteen gripe inn

Før IT-systemene er på plass forventes det effektivisering fra høyeste hold. Domstolene ber om 34 millioner mer.

mandag 08.10 2018

– Stort sprik mellom våre behov og bevilgningene

– Sametinget bør få større økonomiske muskler.

– Penger til Kløfta ville vært en bombe

– Alle vi som har jobbet med dette visste at de pengene ikke ville komme.

Får 40 mill. mer i 2019. Men rådmannen vil ikke feire av den grunn

– Det ser ut til at vi reelt beholder omtrent samme inntekter som i 2018.

Skuffelse i Widerøe – vurderer rutekutt

Slik påvirker årets statsbudsjett deg

Skattekutt og avgiftsøkning, her er oversikten.

– Vi er nevnt i statsbudsjettet og det er positivt

Teatersjefen i Kautokeino ventet ikke penger i denne omgangen.

Snuserne rammes hardest av prisvekst

Regjeringen vil senke eiendoms­skatten, men det gir ingen effekt for altaværingene

Foreslår å senke maksimal skattesats.

2,6 milliarder mer i frie midler til kommunene

Anbefaler at pengene går til vei og skole.

Statsbudsjettet: Dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

NRK: Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft

– Offensivt klimabudsjett

– Vi har innført positive virkemidler.

NRK-lisensen øker med 61 kroner

Nettavisen: Regjeringen kutter elavgiften

Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år

Holder seg godt under handlingregelen.

Regjeringen foreslår 3.000 kvote­flyktninger neste år

Løftene er lekket, nå kommer fasiten

Oppgjørets time for regjeringen.

søndag 07.10 2018

Statsbudsjettet: Over 30 millioner til villaks

lørdag 06.10 2018

DN: Regjeringen senker formuesskatten ved å øke aksjerabatten

torsdag 04.10 2018

Budsjettgave på 600.000 kroner til Samisk filminstitutt

I mandagens forslag til statsbudsjett får samisk filmmiljø en aldri så liten gavepakke.

fredag 13.10 2017

NHO-topp: – Trålerne er ikke bra for Finnmark

Tore Wæraas går til kamp for fiskerisamfunnene.

torsdag 12.10 2017

– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

Statsbudsjettet uten nye studieplasser i Finnmark.

– Dette kan gi alvorlige følger for Hammerfest

Runar Sjåstad (Ap) liker svært dårlig at eiendomsskatten på verk og bruk tilsynelatende er satt i spill igjen.

999 millioner til samiske formål

...og Sametinget nærmer seg en halv milliard.

– Jeg er veldig skuffet

Det varslete kuttet kan bety kutt i tilbud og stillinger for Alta folkehøgskole.

– Et solid budsjett for riksveiene

Regionveisjefen responderer positivt etter fremleggingen av statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: Dette kan Finnmark vente seg

Se hele lista her.

Øker «kinomomsen»

Vil ha mer skatt for barnefamilier der en har lav inntekt

NRK: Regjeringen ønsker å kutte skatteklasse 2.

Vil bruke mer oljepenger

torsdag 06.10 2016

– Komplett skandale at Beaivvas ikke er nevnt

Teatersjefen er nådeløs.

– Alt i alt blir det ikke særlig imponerende

Frp-Strifeldt jubler mens Ap-sjåstad rister på hodet over statsbudsjettet.

Statsbudsjettet; dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

4 milliarder mer til kommunene

Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med 4,075 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Håper på pengehjelp over statsbudsjettet

– Forventer at regjeringen kompenserer for størrelsen.

Regjeringen bruker 225 milliarder oljekroner

Regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017.