Tema

torsdag 15.07 2021

Enorm økning – 1.650 altaværinger i Samemanntallet

Alta er blant landets største samiske byer, med hele 329 flere registrerte i samemanntallet før årets sametingsvalg.

torsdag 08.07 2021

Over 7 millioner kroner til samiske barnehager 

Tilskuddet skal gå til tiltak som utvikler samiske verdier, språk, kultur og tradisjonskunnskap.

mandag 14.06 2021

– Spennende og lærerikt

Rigget til utstilling med samisk samtidskunst

onsdag 09.06 2021

Samiske barnehager

Vurderer å flytte fra Alta på grunn av barnehagetilbudet

Mangelen på samiske barnehageplasser får konsekvenser for familiene som venter på plass.

– Det er ingen vilje til å komme de samiske foreldrene i møte

Mener barnehagetilbudet må tilpasses etterspørselen.

søndag 06.06 2021

En dag fikk Hege vite at hun var same

Nå stiller Hege Christin Bjørkmann (23) som 1. kandidat for Høyre i Nordre valgkrets, til årets sametingsvalg. Men hun har ikke alltid visst at hun var same.

lørdag 05.06 2021

Måtte si nei til nye samiske barnehageplasser: – Kommunestyret må bestemme om man skal bruke penger på det

– Skal man øke med tre plasser på Guovddáš mánáidgárdi må vi inn med penger. Derfor må det gå til kommunestyret, forklarer hovedutvalgslederen.

onsdag 26.05 2021

Kravet om samisk språk

– Utdeling av samiske mangellapper er ikke veien å gå for å styrke det samiske språket, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

tirsdag 20.04 2021

Ber om en permanent løsning for samiske barnehager: – Nå må vi få ut fingeren!

Vil ha permanent løsning for samiske barnehageplasser.

fredag 16.04 2021

Byer inn i samisk språkområde

Skal sørge for at samiske elever i skolen skal få et godt opplæringsskoletilbud, at våre barn får et samisk barnehagetilbud og at våre eldre skal bli møtt med likeverdige helsetjenester – også i byene, skriver Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

torsdag 01.04 2021

Kampen for sjøsamiske rettigheter

Ronny Wilhelmsen har tro på at sjøsamene vil bli anerkjent som fullverdige medlemmer av det samiske fellesskapet.

onsdag 31.03 2021

Flere barn venter på plass i samisk barnehage: – Vanskeligere å lære seg språk senere

– Kan de ikke nok samisk, så vil barna leke på norsk, sier språkforsker.

torsdag 25.03 2021

Øker ikke kapasiteten for samiske barnehager fra høsten 2021

Lover at kommunen har fokus på saken.

lørdag 20.03 2021

– Mister mye viktig kompetanse om eget språk og kultur

– Alta kommune må derfor støtte opp om et bredere og mer tilgjengelig barnehagetilbud på samisk, mener Venstre.

torsdag 11.03 2021

– I mange kommuner er fjern­undervisning det eneste alternativet

Ann-Britt Eira Sara vil etablere nasjonalt kompetansesenter for samisk fjernundervisning i Kautokeino.

onsdag 17.02 2021

Ribbet and var fortsatt varm, hagla lå i vannet – sa han jaktet gjedde, men ble ikke trodd av lagmannsretten

Mannen i 20-årene fra Kautokeino må sone 14 dager og betale en bot på 15.000 for ulovlig andejakt med ulovlig våpen.

mandag 15.02 2021

Trenger vi Sametinget i 2021?

Det spør stortingsrepresentantene for FrP, Bengt Rune Strifeldt og Per Willy Amundsen.

mandag 21.12 2020

Digitaliserer dyrebare samiske arkiver: – Dette er et historisk løft

Arkivverket tilbyr gratis digitalisering av alle arkiver hos samiske museer og kulturinstitusjoner. Et løft for samisk kulturarv, sier riksantikvaren.

fredag 11.12 2020

– Hva med å innføre grenseboerbevis her óg?grense

Klemet Klemetsen (Sp) foreslår fri passasje for alle som bor ved finskegrensa.

lørdag 05.12 2020

– Stortinget truer samisk rettsikkerhet i Porsanger

Den omstridte domstolsreformen bekymrer også Norske Samers Riksforbund.

fredag 23.10 2020

Tre kjemper om å få bygge verdens største samiske skole

Kautokeino kommune tok med lærere og andre ansatte på en virtuell tur gjennom de konkurrerende skolekonseptene.

søndag 04.10 2020

Jan Ole vil berge gamle begreper fra naturen

Samisk språk er truet, spesielt eldre ord og begrep, er i ferd med å gå tapt. Tidligere ordfører Jan Ole Buljo har planer om å gjøre noe med det.

søndag 06.09 2020

Maska faller for Nordkalottfolket

– Dessverre for samiske samiske samfunnet, legger Nordkalottfolket seg tett opp til den anti-samiske politikken som EDL og Hellesvik fører, skriver Runar Myrnes Balto (NSR) i dette leserinnlegget.

lørdag 05.09 2020

– Det kan gå utover hvordan man fungerer i hverdagen

Å snakke om tida på internatskolen kan være ensbetydende med å åpne dype sår. Da kan det være nødvendig å bearbeide inntrykkene.

torsdag 03.09 2020

– Ett folk kan ikke bestemme over de to andre

Torill Bakken Kåven mener regjeringa må si nei til forslaget fra NSR, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Sametinget om at samer skal ha vetorett i utmarksspørsmål.

tirsdag 18.08 2020

Ber om hjelp fra elever og foreldre for å løfte samisk språk

mandag 10.08 2020

Vil ha flere med på samiskkurs

Denne høsten starter Alta samiske språksenter opp samiskkurs i samarbeid med UiT og det er enda åpent for søke på ledige studieplasser.

lørdag 13.06 2020

Hevder staten aldri eide grunnen i Finnmark

Oppsiktsvekkende forskning om jorddelingen i Finnmark i 1775.

mandag 08.06 2020

Rawdna Carita Eiras opera nominert i Canada

Operaen «Gállábártnit» av Rawdna Carita Eira er nominert i klassen «outstanding new opera».

onsdag 03.06 2020

– Vi jobber for et godt samisk barnehagetilbud

Alta kommune jobber for en løsning.

søndag 31.05 2020

– Diskriminering kan gi mange negative helsemessige utslag

– Nå må vi bruke denne kunnskapen i vårt videre arbeid med helse og levekår.

lørdag 30.05 2020

Siste frist for å søke om å bli samisk veisviser

Leter etter fire nye veivisere.

mandag 25.05 2020

Mangler samisk barnehagetilbud: – Kommunen gikk hardt ut sist høst og lovte samiske barnehageplasser til alle barn som ønsket det

Sju barn står på venteliste for et samisk barnehagetilbud i Alta kommune.

fredag 15.05 2020

Milepæl for samisk helse

UiT oppretter 25 plasser ved den samiske sykepleierutdanninga i Kautokeino.

fredag 17.04 2020

– Har brukt mange millioner, men har ingen syke

Kautokeino kommune regner med å bruke 15,8 millioner på korona-tiltak. – Dilemmaet vårt er at vi ikke har noen koronakrise, sier ordfører Hans Isak Olsen.

fredag 27.03 2020

Mira og Katinka er alene på skolen

Med koronastengte skoler er alle elever hjemme. Unntatt barn som Mira (9) og Katinka (6) med foreldre i samfunnskritiske yrker.

onsdag 04.03 2020

Ønsker å bli enda mer synlige

Samisk språksenter Alta / Álttá Sámi Giellaguovddáš ønsker å bli enda mer synlig og proaktiv i møte med det offentlige rom.

mandag 17.02 2020

Departementet ignorerer Grunnloven vår

– Monica Mæland er juristutdannet så det er derfor grunn til å tro at hun helt bevisst har valgt å ignorere Grunnloven vår, skriver Jarl Hellesvik.

søndag 16.02 2020

Vil etablere et samisk barneforum

Skal jobbe for en trygg digital hverdag.

onsdag 12.02 2020

Tar med samisk og kvensk i navnet sitt

Alta jeger- og fiskerforening vil synliggjøre tilhørighet til Alta og Finnmark ved å legge til kvensk og samisk språk.

torsdag 06.02 2020

– Gratulerer med samefolkets dag!

– Mitt mål som reindriftsminister er å ha en god dialog med reindriftsnæringen og fortsette å føre en politikk som styrker og utvikler næringen på en bærekraftig måte, skriver Olaug Bollestad.