Tema

torsdag 23.01 2020

Vi er svært bekymret for at slike driftskonsesjoner vil lage presedens

– Vi ønsker med dette å varsle at slike tiltak ikke har vært ønsket og ikke ønskes til reindriftsområder, skriver Kautokeino flyttsamelag.

tirsdag 10.12 2019

Repparfjorden har en svært viktig rolle som gyteområde for både skrei og kysttorsk

– Kystfiskarlaget er bekymret, skriver leder Arne Pedersen.

lørdag 09.11 2019

Langlesing

Presset fra alle kanter: – Kan ikke bare flytte til en annen fjelltopp

Etterlyser en totalforståelse for hvordan summen av inngrep og utbygging påvirker reindrifta.

onsdag 10.04 2019

Rapporterte om at 50 demonstranter møtte statsråden: – Vet ikke hvor de får tallet fra

NTB meldte om «anslagsvis 50» Nussir-demonstranter da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjestet Kvalsund, NRK og Hammerfestingen står fast på 10-15. Statsråden reagerer.

– Altfor mange barn blir født med for mye gift i kroppen i dag. Dette er ikke bra

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble mandag møtt av 10-15 demonstranter i Kvalsund. Leder i Naturvernforbundet Annie Henriksen talte rett til statsråden om miljøgifter.

mandag 08.04 2019

– De viktige motstemmene

– Næringsministeren kan ikke opptre som reklamefigur for Nussir

søndag 17.02 2019

Tar kamp mot gruveplan til Stortinget

Gruvedriften i Kvalsund og planen om avfallsdeponering i Repparfjorden er et så viktig spørsmål at Stortinget må behandle saken, mener SV-leder Audun Lysbakken.

lørdag 16.02 2019

– Det er tatt ut nok kobber, nå må man heller finne måter å gjenbruke det på

Cirka 200 mennesker møtte opp for å vise sin avsky mot gruvedrift i Kvalsund.

– Nussir-tillatelsen må trekkes tilbake

fredag 15.02 2019

– Skal vi ha alternativ energi, elbiler og mobiltelefoner som krever kobber, eller skal vi skru av bryteren?

– Er det rimelig at vi smykker oss med «ren» aktivitet, mens land som ikke har nubb sjans til samme beredskap og teknologi, skal ta seg av produksjonen av de grunnstoffene vi er helt avhengige av på kloden, spør Altapostens redaktør.

mandag 02.07 2018

– Praksisen viser at NSR/Sametinget ikke er å stole på

– Dette gjør tilliten til Sametinget enda mer tynnslitt hos folk i Finnmark, skriver Ole Martin Rønning.

søndag 01.07 2018

– Vi er sterkt bekymret for linja styreleder i Fefo har lagt seg på

– Man har kun oppnådd å forsinke saken. Realiteten vil ikke endre seg, skriver Fefo-styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Bente Haug og John Erik Pedersen.

onsdag 23.05 2018

– Befaringen ga oss et mer utfyllende bilde

Nærings- og fiskeridepartementet er i sluttfasen for behandling av driftskonsesjon for Nussir ASA.

tirsdag 05.09 2017

Nei til Nussir-gruve med sjødeponi

fredag 17.03 2017

Røvertokt i fjellene våre

– Venstre setter miljø, fornybare næringer og urfolks rettigheter foran en kortsiktig, miljøødeleggende og ikke-fornybar industri.

tirsdag 27.09 2016

– Uheldig at man driver på med denne typen ekstrem aktivitet

Gruvedirektør mener sametingsråd Silje Karine Muotka mobber Kvalsund kommune.

tirsdag 08.12 2015

– De fremstår som miljøkriminelle!

SV-leder tordner over gruve-ja, anklager miljødirektoratet for å la seg presse.

– Hva betyr det egentlig å tjene «grønne penger»?

Kronikk: – Bort med kua, inn med grønn aluminium, grønn olje, grønn gass, grønne gruver og grønne penger. Det er visst det «Det grønne skiftet» handler om.

Mener det er miljømessig forsvarlig å tillate gruvedrift

Miljødirektoratet har sagt ja til at det kan startes gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden. Venstre og miljøbevegelsen er skuffet.

Oppdatert:

Nussir-Rushfeldt: – Like stort for Kvalsund som Melkøya var for Hammerfest

Etter fire års ventetid får Nussir utslippstillatelse.