Tema

fredag 15.09 2017

– Driftskonsesjonen strider med Finnmarksloven

Naturvernforbundet refser FeFo-direktørens Nussir-innstilling.

torsdag 14.09 2017

Fefo-direktøren positiv til Nussir

...nå er det styret som skal ta stilling til saken.

tirsdag 05.09 2017

Nei til Nussir-gruve med sjødeponi

fredag 17.03 2017

Røvertokt i fjellene våre

– Venstre setter miljø, fornybare næringer og urfolks rettigheter foran en kortsiktig, miljøødeleggende og ikke-fornybar industri.

onsdag 21.12 2016

– Repparfjorden er ingen søppelfylling

Miljøbevegelsen lar seg ikke vippe av pinnen.

lørdag 17.12 2016

– Innsigelsesrett er en sikkerhetsventil for demokratiet

Aili Keskitalo mener det ikke er slik at samene så ofte sier «nei».

onsdag 28.09 2016

– Det er Nussir som vil drive med ekstrem aktivitet

Natur og ungdom støtter Sametinget.

fredag 20.05 2016

Ønsker å selge 10 millioner nye aksjer

Gir ikke opp Biedjovaggi.

tirsdag 08.12 2015

– De fremstår som miljøkriminelle!

SV-leder tordner over gruve-ja, anklager miljødirektoratet for å la seg presse.

– Hva betyr det egentlig å tjene «grønne penger»?

Kronikk: – Bort med kua, inn med grønn aluminium, grønn olje, grønn gass, grønne gruver og grønne penger. Det er visst det «Det grønne skiftet» handler om.

Mener det er miljømessig forsvarlig å tillate gruvedrift

Miljødirektoratet har sagt ja til at det kan startes gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden. Venstre og miljøbevegelsen er skuffet.

Oppdatert:

Nussir-Rushfeldt: – Like stort for Kvalsund som Melkøya var for Hammerfest

Etter fire års ventetid får Nussir utslippstillatelse.