Tema

torsdag 19.08 2021

Dramatisk nedgang i folketallet – 269 færre i Finnmark

Det er nå 241.680 innbyggere i Troms og Finnmark. Folketallsnedgangen er dramatisk.

fredag 23.07 2021

– Finnes ingen alternativ korridor

Fylkesråd avviser at Ap jobber for alternativ til Hammerfest – Alta – finskegrensen.

– Må gi garanti om modul-vogntog gjennom hele korridoren

– Det eneste troverdige er en garanti før valget om at Alta-proppen fjernes.

fredag 09.07 2021

– Ville tilstander med overfylt ferge

Det var knapt gulvplass igjen på ferga mellom Øksfjord og Hasvik. Det reagerer passasjerer på. – Vi følger anbefalingene, sier Boreal Sjø.

onsdag 30.06 2021

Fergeprisene:

– Det som skjer er selvsagt fullt ut lovlig, men etisk forkastelig

– Mens politikerne på Stortinget vedtar å halvere prisene fra nyttår, vedtar deres partikolleger på fylkesnivå å øke prisene et halvt år før halveringen. Regningen får vi som er passasjerer, skriver Arne S. Hestvik i dette debattinnlegget.

lørdag 05.06 2021

– Mindreforbruk gir overskudd til glede og besvær

Fylkeskommunen er fortsatt sterkt preget av en underfinansiert sammenslåing og underfinansierte overførte statlige oppgaver, skriver fylkesrådet i Troms og Finnmark i dette innlegget.

Du får´ke leke mer i våres gård

Olav Gunnar Ballo tar for seg ideen om at Alta skal bli en del av Troms.

torsdag 20.05 2021

Han vil splitte storfylket, men ber Alta bli i Finnmark: – Uklokt å bytte fylke

søndag 16.05 2021

Derfor kan Alta-exit gi mer makt til folk i Akershus

Hvis Alta, Kautokeino og Loppa melder overgang til Troms, kan nordlendingens verste skrekk bli virkelighet: At det sentrale Østlandet får mer makt, på bekostning av folk i Nord-Norge.

søndag 25.04 2021

Kunstig intelligens skal hjelpe trøtte yrkessjåfører

Troms og Finnmark fylkeskommune tester ut nytt system.

lørdag 17.04 2021

Elever manglet 140 timer:

– Hvordan skal fylkesrådet unngå at lignende kan skje igjen?

Fylkestingsrepresentant vil ha svar på hvordan feilen kunne skje, og hva som skal gjøres videre.

tirsdag 13.04 2021

1,4 millioner kroner til et rikt friluftsliv for befolkningen

Fylkesrådet bevilger driftstilskudd til fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF).

lørdag 10.04 2021

Fra betong og transport til helse – Stian og Stig blir helsefagarbeidere

De kommer begge fra tradisjonelle mannsyrker. Nå går Stig Hindbjørgmo (52) og Stian Myrmel (33) over til helsesektoren.

mandag 29.03 2021

Krever full åpenhet om skoletall

Vegar Einvik Heitmann (Sp) spør om Troms og Finnmark fylkeskommune opererer med to sett regler for budsjettering av de videregående skoler i fylket.

Her koster hver elev over dobbelt så mye som i Alta

De to videregående skolene i Vardø og Tana kommer klart dårligst ut på fylkeskommunal oversikt. Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier det ikke er satt noen nedre grense for elevtallet.

mandag 22.03 2021

Hvor lenge kan fylkesrådet gjemme seg bak «folkets vilje»?

– Fokuset må være å bruke fellesskapets midler på utvikling av regionen vår her og nå, skriver fylkestingsrepresentant Cecilie Mathisen (H).

torsdag 18.03 2021

– Uholdbart og arrogant av Boreal

Fire passasjerer som skulle hjem til Loppa øy ble stående på kaia da båten ble kansellert i siste liten.

– Det er mange sammenhenger hvor vi har bruk for en sånn styrke

Fylkestingsrepresentant Kjetil Johnsen (Ap) mener det er viktig å bygge opp redningskapasitet i nord

Mener forslaget til Nordkalottfolket kan føre til en innstramming av motorferdselloven

– Må legge fakta til grunn, ikke bare følelser, når vi vil ha andre regler til motorferdsel enn andre deler av landet.

onsdag 17.03 2021

– Jeg håper vi får vingeklipt statsforvalteren

Alta Frp mener motorferdselsloven må revideres og kommunene må få forvalte loven lokalt.

tirsdag 23.02 2021

Stort fall i fergetrafikken i Finnmark

Nesten halvering av reisende i koronaåret 2020.

søndag 14.02 2021

– Er du under 30 og uten jobb? Hva vil du bli?

Arrangerer utdanningsmesse som kan hjelpe folk til utdanning og jobb.

mandag 08.02 2021

– Det handler ikke om vi er finnmarkinger eller ikkeKjetil

Direktør i Alta næringsforening Kjetil Kristensen mener debatten om reversering av storfylket er kommet skjevt ut.

mandag 01.02 2021

– En oppsplitting av Troms og Finnmark vil ramme tilbudene

Kristen Albert Ellingsen (H) ønsker ikke å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark. Han tror det vil gå ut over tilbudet til innbyggerne.

lørdag 30.01 2021

– Delingen av Troms og Finnmark må skje mest mulig smertefritt

Nå starter forberedelsene til fylkeskommunal oppløsning av «tvangssammenslåingen».

fredag 22.01 2021

Alle fire er interesserte i linja, men kun én er villig til å flytte

IKT/medieproduksjon-tilbudet skal drøftes av fylkestinget i oktober, men det hjelper ikke årets 10. klassinger.

tirsdag 22.12 2020

100 000 til Røde Kors

Røde Kors i Troms og Finnmark får 50.000 kroner hver fra Fylkesrådet.

lørdag 19.12 2020

Troms sine sparepenger redder Finnmarks underskudd på 33 millioner

Rett før tvangssammenslåingen ønsket Finnmark å ta opp over to milliarder i lån.

mandag 14.12 2020

Fylkesråden tar billettsak videre: – Må finne løsning

Kristina Hansen (Ap) ønsker ikke at noen avskjæres fra bussbruk, men løsningen må ta hensyn til smittevern.

fredag 11.12 2020

Får ikke betale med kort eller kontant: – Flere eldre avskjæres fra å bruke bussen

Alta pensjonistforening mener byens eldre avskjæres fra å bruke bybussen. Boreal tillater kun app eller SMS for billettbetaling – og har ingen planer om å endre på praksisen med det første.

mandag 07.12 2020

Rutekutt i Rognsund: – Det verste er at vi ikke vet hvordan ruta blir

Bygdelaget fortviler over rutekutt i Rognsund. Men ennå er det ingen som vet eksakt hva som kuttes.

tirsdag 01.12 2020

Antall overgrep øker, mens tilbudet til overgrepsutsatte står i fare for å legges ned

– Jeg er ikke betrygget i forhold til SMISO sin fremtid, sier Venstres Trine Noodt.

fredag 27.11 2020

– Spesielt å angripe regjeringen, når han vil det samme sjøl

Trine Noodt mener fylkesråden selv har gått inn for fritt skolevalg – i Finnmark.

torsdag 26.11 2020

– Elevenes valgfrihet tas på alvor

– Dette er rett og slett historisk for deg som elev, skriver Emil-Andrè Taftø i Troms og Finnmark FpU.

Sier nei til fritt skolevalg

Nyheten om at kunnskapsministeren vil pålegge fylkene fritt skolevalg på videregående, tas dårlig imot av fylkesråden for utdanning.

fredag 20.11 2020

Store rastiltak på utsatt strekning

Ras har stengt fylkesvei 883 gjennom Skillefjord både sommer og vinter. Nå tar fylkeskommunen tak.

søndag 15.11 2020

– Hvem skal drifte fylkeskommunes nye fartøy?

Barents Nord ønsker avklaring på hvem som skal drifte det nye fartøyet som skal inn i sambandet MåsøyXpressen.

lørdag 14.11 2020

Frykter at elevene flykter fra Finnmark

En regioninndeling som skal «tvinge» elever i Finnmark til å velge skole nært hjemmet, kan i stedet føre til at de velger seg langt bort, mener Kristen Albert Ellingsen.

tirsdag 10.11 2020

– Alta er like viktig for Finnmark som Tromsø er for Troms

Resten av Finnmark må begynne å se på Alta med positivt fortegn.

onsdag 04.11 2020

Etablerer forum: – Skal fremme utvikling av jernbane i fylket

Fylkeskommunen etablerer Arktisk jernbaneforum, en møteplass for utvikling av jernbane i nord.

tirsdag 03.11 2020

– Resultatet er i beste fall en dyrere og dårligere løsning

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) sier Hurtigrutens reduserte drift langs kysten er dramatisk for Nord-Norge.

lørdag 31.10 2020

Tvunget til å flytte: Reinflokk gikk gjennom isen – flere dyr fryktes omkommet

– Vi følte oss tvunget av Fylkesmannen til å flytte reinen nå, sier Mikkel Mathis Mikkelsen Eira.

lørdag 03.10 2020

– Vi fikk lagt fram Loppas syn på samferdsel

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen hadde fredag møte med næringsliv, bygdelag og politikere på samfunnshuset i Øksfjord. Tema var samferdsel.

fredag 02.10 2020

– Ikke tatt stilling til rutekutt

Fylkesråd Kristina Hansen har møtt ordførere for å få innspill på kollektivtilbudet.

tirsdag 29.09 2020

– Digitalt fylkesting svekker den politiske debatten

– Praksisen med digitale møter er hemmende for den politiske prosessen, og kan aldri erstatte personlig kontakt og dialog, mener Kristen Albert Ellingsen (H).

For ett år siden kom lovnaden, men fortsatt mangler leskuret på Korsnes

Rut Olsen (Frp) etterspør oppfølging fra fylkesråden.

onsdag 02.09 2020

Et ran av finnmarks­kommunene

– En samlet regjering må bære ansvaret for at kystkommunene ser storparten av inntektene til Havbruksfondet gå til Staten, skriver Altaposten på lederplass.

mandag 31.08 2020

Riktige signaler fra ny forsvarssjef

– Den nye forsvarssjefen har startet med å sende tydelige signaler om at han vil ha flere av forsvarets ledelse til å flytte nordover. Dette er musikk i mine ører, skriver fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

lørdag 22.08 2020

Verdiene av båtrutene

Irene Ojala i Pasientfokus tar for seg båtrutene i dette innlegget.

fredag 21.08 2020

Alta-dominans på venstresiden

Geir Ove Bakken stiger i Ap-hierarkiet i Troms og Finnmark.

torsdag 20.08 2020

Dramatisk befolkningsutvikling i nord krever nasjonale grep

– Nordnorske ressurser gir nasjonal verdiskaping, men må i mye større grad gi arbeid og ringvirkninger i Nord-Norge, skriver fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp).

mandag 06.07 2020

Vant anbud om båtbygging

Det er nå bestemt at Brødrene Aa skal bygge fylkeskommunens nye kombibåt.

torsdag 25.06 2020

Markerer slutten for Finnmark fylkeskommune: Stolte av skole, veier og tannlegekontorene

Boka om Finnmark fylkeskommunes siste tiår er lansert. – Finnmark klarer utmerket godt å være herre i eget hus, mener Trine Hamran.

Fikk 10,3 millioner til skredsikringsløsning

Skredsikringsprosjektet som skal ut på anbud vil bygge på ny teknologi, og er ennå ikke utviklet. Målet er å avdekke, overvåke og varsle om skred tidligere.

onsdag 24.06 2020

Skoletallene: – Det er gjort mye riktig

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall elever som fullfører og består videregående skole i Finnmark øker.

torsdag 18.06 2020

Flammende forsvar for Årøy-ferge holdt ikke, går inn for kombibåt

Dersom den tre måneder lange prøveperioden går som den skal er det over og ut for Skaget.

onsdag 17.06 2020

Millionene renner ut, hevder fylket ikke får kompensert nok

Fylkeskommunen er påført store tap grunnet koronapandemien ifølge fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap): – Ikke mye er kompensert fra regjeringa, og det er utfordrende.

Svaksynte Herman fikk ikke betale med kort på bussen

– Må ikke bli sånn at folk vegrer seg for å reise.

mandag 15.06 2020

– I tøff konkurranse er det vi som får svi

Troms og Finnmark Høyre går i bresjen for innføring av transportstøtte. Det heier skiferlaget på.

lørdag 13.06 2020

Går for prøvedrift for Årøyasambandet

Posisjonspartiene i Fylkestinget (AP,SP,SV) har kommet fram til en enighet om at det skal gjennomføres prøvedrift med «MS Årøy».

fredag 12.06 2020

Vil verne hurtigbåtrutene – men ferga til Årøya skal bort

Mens båtrutene ellers skal utredes før noe skjer, har politikerne bestemt seg for å gjøre det omvendt på Årøya.

mandag 08.06 2020

Samferdselsplanen: Alle lokalsamfunn med fast bosatte skal ha minst en ukentlig forbindelse

– Fylkestingsgruppene til Ap og Sp snarest mulig flagge sine standpunkt i denne saken, skriver Reidar Johansen, Hammerfest SV.

fredag 05.06 2020

Skolen må spare 8 millioner: – Det man gjør vil gå ut over elevene

Alta videregående skole må spare åtte millioner kroner: – Det er umulig, sier Egil Mofoss.

– Ansatte, elever og innhold det viktigste

Høyre mener at svaret på dagens utfordring ikke er å bevare gamle strukturer og måter å drive videregående opplæring på.

onsdag 03.06 2020

– Uten ferga kan vi ikke bygge hotellet

Jan Sortland må skrinlegge planene om luksushotell på Årøya dersom ferga blir borte.

onsdag 27.05 2020

Skudd for baugen i paradiset

– Hvor lenge man kan være i paradis når de nye fylkespolitikerne går løs på budsjettet med ljåen, spør Altapostens redaktør på lederplass.

søndag 26.04 2020

Rekrutterings­fond for fiskere i Finnmark er klart

– Glad for at vi nå har fått ordningen på plass i ny organisasjon, sier Karin Eriksen (Sp).

torsdag 23.04 2020

Bruk pengene på asfalt, kjære minister!

– Både fylket og LO forventer en ny tiltakspakke rettet mot forvitrede fylkesveier, skriver Kristina Hansen (Ap) og Synnøve Søndergaard (LO).

tirsdag 07.04 2020

Korona-hjelp til små bedrifter i Troms og Finnmark

Bedrifter kan få støtte til kurs og opplæring til permitterte – eller for å unngå permitteringer.

torsdag 12.03 2020

Stopper all behandling på tann­klinikkene

De 45 tannklinikkene til Troms og Finnmark fylkeskommune stopper all behandling.

søndag 23.02 2020

Gratis løft for å bli mer klimavennlig

fredag 21.02 2020

Vil finne LOSA-løsning, var ikke i samsvar med opplæringsloven

– Fylkeskommunen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for å utbedre dette, sier fylkesrådet for utdanning.

onsdag 05.02 2020

Lekkasje i fergebroen gir stenging

Venter på utbedring på Altneset fergekai.

tirsdag 14.01 2020

– Regner med at det blir bedre, men stort sett er det et bra inntrykk

Nye Alta rutebåtterminal er et stort framskritt for tilgjengeligheten til funksjonshemmede.

mandag 16.12 2019

– Alta er koblet på

Mandag ble Alta rutebåtterminal i Bukta formelt åpnet av ordfører Monica Nielsen og hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

torsdag 17.10 2019

Finnmark nekter å endre fylkesvåpen

Det gamle fylkesvåpenet for Finnmark skal beholdes trass i sammenslåingen med Troms, har fylkestinget i Finnmark bestemt.

onsdag 25.09 2019

– Vogntog på flere titalls tonn passerer i stor hastighet gjennom området

Småbarnsfar frykter enda mer trafikk når caravanplassene kommer.

torsdag 22.08 2019

– De overstyrer lokaldemokratiet!

Troms og Finnmark Ap reagerer på regjeringenspartienes forslag om fritt skolevalg i videregående.

onsdag 17.07 2019

Fikk oppdrag til 40 mill. i Hammerfest

Kivijervi Entreprenør ble antatt i konkurranse med flere andre Alta-bedrifter.

onsdag 03.07 2019

– Nå er vi lei. Situasjonen i Kvalfjord, Pollen og Rognsund er uholdbar

Politikerne har i fellesskap gått inn for å gjøre sitt for å bedre forholde for folk i Kvalfjord, Pollen og Rognsund. Nå krever de at Finnmark fylkeskommune følger opp.

onsdag 03.04 2019

– Den beste investeringen

søndag 24.03 2019

– Design er alt vi omgir oss med

Fokuset på design og arkitektur er blitt viktig også i Nord-Norge – og Finnmark.

onsdag 20.03 2019

Storkontrollen av løyver i reiselivsnæringa:

Fem har søkt om løyvefritak

Om kort tid vil det bli klart hvem som får fritak for løyve i reiselivsnæringa.

Unikt næringsprosjekt skal løfte landsdelen

Med Finnmark i førersetet skal nordnorske sjømat-, reiselivs- og opplevelsesbedrifter bli enda bedre.

torsdag 28.02 2019
10

Finnmarks beste ungdomsbedrift:

– På Lillestrøm skal vi alle være beste selger

Ane Hansen Masvik og Joakim Øvergård og Finnmarksreisen UB er fylkets beste ungdomsbedrift.

mandag 18.02 2019

– Kan ikke omgå høringsfristen

Fylkets samferdselssjef sier at det ikke er mulig å gi dispensasjon fra en dispensasjonsordning.

søndag 17.02 2019

Ekstra båt ble satt inn på grunn av snøras, men ingen vet hvem som bestilte den

Synnøve Nuth Pedersen føler at befolkningen i ytre deler av Altafjorden nok en gang har vært utsatt for dårlig behandling.

tirsdag 22.01 2019

Kundene har betalt på forhånd, men Snelandia gir fortsatt gebyr

– Hårreisende, mener Henrik Pettersen i Loppa Senterparti.

torsdag 03.01 2019

Målet var å gi Ronny kjedet: – Da han trakk seg gikk jeg i tenkeboksen

Rut Olsen (Frp) legger ikke skjul på at motivasjonen i lokalpolitikken er svekket.

søndag 30.12 2018

Ønsker strøm til hyttefelt i Jotka, fylkeskommunen varsler befaring

Når snøen forsvinner blir det befaring fordi man antar at det er kultuminner på stedet.

onsdag 19.12 2018

Beskyldt for lekkasjer: – Dette er langt over streken

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken fikk lekkasje-påstander slengt i fjeset på morgenkvisten.

fredag 14.12 2018

Reddet fergeforbindelse til Årøya

Ap og SV ga klar beskjed om at ferge er løsningen for Årøyas transportutfordringer.

– Må forstå mulighetene i Altafjorden

Den kjente skuespilleren og altavennen Per Chr. Ellefsen mener østsiden av Altafjorden kan bli en sammenhengende naturperle.

lørdag 01.12 2018

Lyser ut «spaserstokk-midler»

Lyst å arrangere kunst- og kulturaktiviteter for eldre?

fredag 30.11 2018

Fylkeskommunen innstiller forhandlinger om fergerutene til Årøya

Det gjør de fordi EUs kontrollorgan ESA undersøker mulig brudd på konkurransereglene for fergesambandet til Årøya.

torsdag 29.11 2018

Skolebibliotekene foreslått nedlagt

Bibliotekarer på videregående skal erstattes med chat og digitale kurs. Det skaper kraftige reaksjoner.

fredag 02.11 2018

Femdobling for bybussen i Alta

– Det er helt klart mulig å løfte veksten til ytterligere høyder

2018 ser ut til å bli det store gjennombruddet for kollektiv transport i Alta. Nå tar nemlig fem ganger flere bussen enn i 2016.

mandag 15.10 2018

Årets lærlinger er kåret

Maria Malinina og Jøran Pedersen er årets vinnere.

tirsdag 09.10 2018

Tor Asle får folkehelseprisen for 2018

fredag 28.09 2018

Skal ha fått beskjed om at alle elevhjemmene skal legges ned

Rektorene oppfattet også at Losa, Tana og Vardø videregående skole foreslås lagt ned.

tirsdag 25.09 2018

Ber FFK finne gode løsninger: – Dagens tilbud er ikke godt nok

Alta-ordføreren sier budsjettene til de videregående skolene ikke er tilstrekkelig.

mandag 24.09 2018

Skyver elevene foran seg

– Lovpålagte oppgaver er den delen av virkeligheten en fylkeskommune SKAL forholde seg til, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.

torsdag 20.09 2018

Fylkeskommunen strammer pengepungen

Finnmark fylkeskommune setter på bremsene etter økte kostnader.

mandag 17.09 2018

Sørøyrocken kan få pris

Fylkesutvalget skal tirsdag 18. september bli enige om hvem av de foreslåtte som skal få Finnmark fylkeskommunes bolystpris 2018.

søndag 16.09 2018

Flere får karakter etter fraværsgrensen

Også i Finnmark har antallet som ikke får karakter gått ned

torsdag 23.08 2018

– Naturlig med en samarbeidsavtale

– Sametinget og Finnmark fylkeskommune har mange felles prioriteringer, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

onsdag 18.07 2018

Muligheter i grenseland

– Signalene de siste årene er ikke til å ta feil av.

søndag 15.07 2018

Ny digital motorvei til Nord-Norge

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark går sammen om et prosjekt for å forbedre den digitale infrastrukturen.

fredag 13.07 2018

Sommervikar for Ragnhild

fredag 06.07 2018

Stor pågang for plass på videregående skole

2.767 har fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene, og 242 på de statlige samiske videregående skolene.

torsdag 05.07 2018

– Vi har det samme behovet for kompetanse som i resten av landet

Nå kan alle bønder søke om støtte til videreutdanning.

Her er den nye sjefen for Scene Finnmark

Nordfjordeidingen Brynjar Strand Rasmussen (41) skal ta kulturlivet i Nord-Norge videre.

tirsdag 03.07 2018

Nettverk sitter på millioner. Nå håper de flere finnmarksbedrifter skal ta en del av kaka

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram.

torsdag 21.06 2018

– Ikke stemning for å velge representanter

Marianne Haukand (H) er tilskuer under dagens fylkesting.

tirsdag 19.06 2018

Lytt til finnmarkingene!

Finnmark SV/SG ber regjeringen vurdere lovligheten av sine egne vedtak, skriver fylkesleder Leif Birger Mækinen.

fredag 27.04 2018

Sv om folkeavstemningen: – Dette er ikke en tapt sak

Det er Kirsti Bergstø helt overbevist om.

fredag 20.04 2018

NHO Arktis reagerer på valget om folkeavstemning

– Finnmark må sitte bak rattet, ikke i baksetet

NHO Arktis er langt fra bekvem med at Finnmark stritter imot sammenslåingen med Troms.

onsdag 14.02 2018

Åtte vil bli opplæringssjef

Seks menn og to kvinner har søkt stillingen som opplæringssjef for Finnmark fylkeskommune.

Eksplosiv økning i bussbruk mellom Alta og Talvik

Stor økning i kollektivtrafikken i Finnmark.

mandag 29.01 2018

Kunsten å prate forbi hverandre

– I den grad man bør ivareta fylkeskommunale oppgaver, må det handle om god og effektiv drift, slik at folk og næringsliv blir ivaretatt.

mandag 04.12 2017

Diskuterer Boreal-dommen bak lukkede dører

Finnmark fylkeskommune tar i bruk offentlighetsloven når saken behandles.

onsdag 22.11 2017

Sikret rotasjon 2 og kombibåtkai

Bakken vant fram i styret i Finnmark Ap.

onsdag 15.11 2017

– Åpenhet gir tillit

– Forhandlingsmøtet, som involverer viktige politiske diskusjoner, være åpent for mediene og andre.

Holder fylkesmøte bak lukkede dører

Når organisering og navn skal tas opp, slipper ikke offentligheten til.

tirsdag 14.11 2017

– Jeg er bekymret for Finnmark. Spesielt Øst-Finnmark og Vadsø

– Det mangler ikke på advarende røster mot å legge fylkeshovedstaden i det nye fylket til Vadsø, men er vi politikere djerve og uredde nok til å ta denne beslutninga?

fredag 10.11 2017

– Boreal-dommen er svært alvorlig for oss

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken slår fast at politikerne i Finnmark må ta ansvar for konklusjonene i den såkalte Boreal-dommen.

onsdag 01.11 2017

– Fra svermeri til handling

– Troms og Finnmark ha selvtillit på hva som er mulig å håndtere.

torsdag 05.10 2017

2,8 millioner kroner mindre å rutte med

Kraftig reduksjon i spillemidler til kulturbygg.

torsdag 15.06 2017

Nå får vi fylkesungdomsråd i Finnmark

– Ungdommens stemme må bli hørt.

tirsdag 13.06 2017

Ifjordfjellet bergtar

«Vakre vegers pris» til fylkesveg 98 over Ifjordfjellet.

fredag 21.04 2017

– Vi balanserer på en knivsegg

Ørjan Olsens omsetning stuper når hyttefolket ikke kommer.

torsdag 06.04 2017

For bare to måneder siden fikk Boreal kjeft fra de blinde. Nå er tonen en helt annen

– Jeg vil tørre å påstå at dette ikke har blitt gjort så raskt i Norge før.

mandag 03.04 2017

– Jeg ser frem til å jobbe med elevene

Bjørnar ble møtt med kake fra ansatte første dag på jobb.

lørdag 25.03 2017

– Jeg skal slåss for VargsundXpressen

Fylkesordføreren Runar Sjåstad avviser anti Alta-holdning.

– Huseby gruser Alta

Frp hevder samferdselspolitikken styres fra Hammerfest.

– Alle tjent med fri meningsutveksling

Hammerfest-politiker taus om hun «styrer» Ap i fylkespolitikken.

tirsdag 07.03 2017

Nye fagarbeidere i demensomsorg

fredag 03.03 2017

– Dette er ikke personalsaker, men grove brudd på norsk lov

– Tar vi med alle som er borte fra jobb på grunn av mobbing og trakassering kommer vi opp i svimlende summer.

tirsdag 21.02 2017

Her er bussruta fem måneder på overtid

Kommunen: – Alt burde vært oppe og gå.

fredag 17.02 2017

– Toskete Ap-spill om beklagelsen til Bruer

– Det er oppsiktsvekkende at de ikke forstår symbolverdien i det å si unnskyld.

– Veldig fornøyde med første møtet

– Han skal ikke trenge å møte verken Inger Persen eller Ann Kristin Strøm.

tirsdag 14.02 2017

Må se klare endringer før tilliten er tilbake

– Vedtaket i seg selv er absolutt ikke nok.

lørdag 04.02 2017

Blindeforbundet mener fylkeskommunen bryter loven

– Resultatene uteblir.

onsdag 01.02 2017

Gir 350 millioner til fylkesveiene

– Vi forventer å redusere etterslepet på veivedlikehold.

lørdag 21.01 2017

Seiler uten sertifikat

Erstatningsferge har ikke passasjersertifikat.

torsdag 12.01 2017

Fergekaoset kan nærme seg slutten

Litt ombygging og en godkjenning er alt som skal til.

onsdag 21.12 2016

– Frykter flere kutt for Scene Finnmark

– Et vedtak er endelig til et nytt vedtak er fattet.

tirsdag 06.12 2016

Den besværlige båtruta

– Vi tror stans av rotasjon to betyr begynnelsen på slutten.

– Frykter det verste når saken skal avgjøres

– Opp til Ap å avgjøre VargsundXpressens skjebne.

fredag 02.12 2016

Ønsker digital ruteopplysning og åpne venterom

– I andre byer forventer man at slikt er på plass.

torsdag 01.12 2016

– Finnmark skal fortsatt bestå som egen region

Fylkesrådmannen stiller seg negativ til sammenslåing.

tirsdag 22.11 2016

Her må bøndene tømme melk for 120.000 kroner i uka

Mandag tømte melkebrukene på Årøya 4.000 liter i kloakken. For tredje gang.

torsdag 17.11 2016

Fraktet ufarlig leirsuppe 16 mil for 1,6 millioner

– Man må tydeligvis være forsiktig når man henter opp havbunn.

onsdag 16.11 2016

Lover kamp for direkterutene

– Fylkestinget har klare vedtak på at en struktur med nav i Alta og Kirkenes.

fredag 04.11 2016

Dette kan bli fylkeskommunens løsning

... I alle fall midlertidig

onsdag 02.11 2016

Bygdelaget mener Bakken snakker usant

– Det spøker for mistillit til administrasjonen.

tirsdag 01.11 2016

– Hvis noe skjer, hvem har da ansvaret?

– Nå er det på tide at fylkespolitikerne tar seg selv i nakken.

onsdag 26.10 2016

– Milliontilbud kan ha vært ulovlig

Mener fylkesrådmannen kan ha gått utover sine fullmakter.

– Virker som at saken smuldrer opp

Fylkesutvalgsmedlem tror hevnmotiv lå bak Bruer-saken.

torsdag 20.10 2016

– Det virker som at dette er blitt en prestisjesak for fylkeskommunen

– Verken tingrettens dom, avskjeden eller oppsigelsen ble nevnt med et ord av fylkeskommunens advokat.

onsdag 19.10 2016

Forsøkte å plassere ansvaret hos Bruer

Fylkeskommunen hevder Bruer hadde en finger med i spillet rundt turnusene.

Hevder trekløver hadde økonomisk motiv for å torpedere turnusplan

Fylkeskommunen mener Bjørnar Bruer samarbeidet med nestleder og tillitsvalgt for å sikre mer penger til de ansatte.

tirsdag 18.10 2016

Beviskrangel i lagmannsretten

Bruers advokat: – Håpløst!

– Ingen tvil om at saken er en belastning for Bruer

Varsler omfattende tidsbruk når ankesaken skal gjennomgås.

Gikk rett forbi sin tidligere leder

Kaldt møte mellom partene i Bruer-saken.

mandag 17.10 2016

Bruer-saken klar for ny rettsrunde

Tirsdag møtes partene i retten igjen.

lørdag 08.10 2016

Disse ble årets lærlinger i Finnmark

Hedres for aktiv deltagelse og god innsats i læretiden.

torsdag 06.10 2016

Veiledningssenteret fikk folkehelseprisen

– Gjør en stor innsats for å ivareta pårørende.

mandag 03.10 2016

– Måsøy- og Sørøysund- gruser VargsundXpressen

– Må ta hensyn til at flest folk reiser til øyer og veiløse samfunn.

lørdag 24.09 2016

Fergerederi vurderer anmeldelse av fylket

Påstander i fylkesutvalgsmøte kan ende hos politiet.

mandag 19.09 2016

– Beboerne opplever dette som ren terror

– Det er skammelig å ikke lytte til folk.

onsdag 14.09 2016

Maria og Arne fremmer bolyst

Disse to bidrar til bolyst i Øksfjord og Langfjord.

onsdag 31.08 2016

Går i balanse

Fylkeskommunen i balanse første halvår.

tirsdag 16.08 2016

– Hvor lenge skal man hjelpe dem?

Kveldskursene koster mer enn de smaker, mener fylkeskommunen.

torsdag 21.07 2016

– Planlegging og prosesser tar lang tid

– Finnmark fylkeskommune er nødt å drive med et langsiktig perspektiv.

onsdag 25.05 2016

– En aktiv ansvarsfraskrivelse

– Finnmark fylkeskommune har en plikt å følge opp opplæringsloven.

torsdag 19.05 2016

– Dette kan bidra til at flere finnmarkinger fullfører videregående

– I sommer åpner fylkets to første karrieresentre i Finnmark. Det tror vi kan få en stor effekt.

tirsdag 17.05 2016

- Har du mistet fullstendig kontroll, Bakken?

- Parodien er fullkommen.

tirsdag 10.05 2016

Hvem fortjener pris?

Siste frist å komme med forslag er i dag.

mandag 02.05 2016

Ønsker å trekke Bruer-anken

Skal behandles i fylkestinget.