Tema

onsdag 06.01 2021

Ble befolkningen i Finnmark herrer i eget hus?

– Flertallet av Sametingets medlemmer er valgt av og blant personer som er bosatt utenfor Finnmark. Flertallet av fylkestingets medlemmer er valgt av og blant personer som er bosatt utenfor Finnmark, skriver Jarl Hellesvik i dette debattinnlegget.

lørdag 19.12 2020

– Ka skal vi leve av i Finnmark? Kan naturen gi nye arbeidsplasser?

Fefo-konferansen vil fokusere på nye arbeidsplasser i naturen i Finnmark.

mandag 31.08 2020

Fant rester etter tyvslaktet elg, ber folk holde øynene åpne

Politiet og Fefo ber om tips og håper elgjegerne ser etter tegn på krypskyting når jakta nå går i gang.

tirsdag 11.08 2020

Fefo trenger et crash-kurs om Nordkapp, friluftsloven og virkeligheten

– Det er mange ting ved FEFO som skremmer, skriver Knut Bjørn Lindkvist.

mandag 10.08 2020

Lindkvist og Nordkapp-kontrakten

– Knut Bjørn Lindkvist og FeFo blir nok ikke enige, skriver Robert Greiner.

tirsdag 16.06 2020

Derfor er skogen hugget ned

Alta kommune har regulert en del av skogen til industri.

mandag 15.06 2020

Pengene burde gå til kommunene

I utgangspunktet skulle man tro at når «statens jord» rettmessig skulle leveres tilbake til innbyggerne, var lokalsamfunn eller kommuner de beste mottakerne av denne jorden, skriver Knut Bjørn Lindkvist.

torsdag 02.04 2020

Lager podkast om natur og friluftsliv

FeFo har lansert podkast og første episode er allerede ute.

mandag 03.02 2020

Har blitt kontaktet av flere som vil inn skifernæringa: – Alle har fått nei

Skiferlagsleder John Vegard Holten slipper ikke inn hobbydrivere som egentlig vil campe.

lørdag 02.11 2019

Villaks-seminaret i Alta:

– På tide å ta med sjølaksefisket

Steinar Christensen i FeFo ønsker en helhetlig forvaltning av laksen i Finnmark.

fredag 01.11 2019

Fefo og kommunen er enige om Skillemoen

Styret i FeFo godkjente torsdag festekontrakten som gir Alta kommune råderett over Skillemoen industriområde.

torsdag 31.10 2019

Villaks-seminaret i Alta:

– Pukkellaksen er svært aggressiv

Pukkellaksen antas å være den største trusselen mot villaksen i Finnmark akkurat nå.

lørdag 12.10 2019

Fefo bør ikke svikte Nordkapps befolkning

– FeFo spiller et meget høyt spill både juridisk, etisk og med egen goodwill og legitimitet, skriver Knut Bjørn Lindkvist.

fredag 21.06 2019

– Takk for at du understreker poenget mitt, Olli

– Eieren av Nordkapplatået er altså i posisjon til å bestemme både tomteleien, varigheten og andre eventuelle vilkår for festet. For en rettighet, skriver Ole-Martin Jensen.

onsdag 19.06 2019

– FeFo hadde mulighet til å gjøre noe særdeles positivt for samfunnet i Nordkappsaken

– Ingenting i Finnmarksloven forbyr FeFo fra å selge grunn. Ingen verdens ting, skriver advokat Ole-Martin Jensen.

onsdag 03.04 2019

– Den beste investeringen

tirsdag 19.02 2019

– Fefo har et samfunnsoppdrag

– All utmark er i utgangspunktet beitemark for reinen, skriver Robert Greiner i et tilsvar.

søndag 02.12 2018

Nå må du bo i Norge for å få fiske på isen i Finnmark

På grunn av blant annet trengsel og forsøpling vil Fefo begrense isfisket på våren.

torsdag 29.11 2018

Festeavgifta for Bollo-hyttene ble møtt med skarp kritikk, nå vil Fefo sette på bremsene

Fefo-styret vil utrede lavere festeavgift for pressområder i Finnmark.

onsdag 28.11 2018

Signerer ikke avtale før spørsmål om eiendomsskatt er avklart

Styret i Fefo står fast på å koble Skillemo Industriområde til fritak for eiendomsskatt.

lørdag 17.11 2018

Heller penger til Fefo enn tro mot Ap-løfte

Ap-politiker Bente Haug vil verne Fefos framtidige festeinntekter.

onsdag 24.10 2018

– Stolt over jobben som er gjort med konferansen

Flere av landets fremste eksperter deltok på konferansen «Naturen i endring».

fredag 12.10 2018

–Festestrategien har blitt en skamplett

Politikerne krever radikal endring av FeFo-strategien, men fylkesrådmannen sier nei.

Har åpnet for salg av boligtomter

Kravet for innløsing er at fester selv må bo i boligen.

Hevder FeFo bremser utvikling

Fylkestingsrepresentant Claus Jørstad krever demokratisk styring av FeFo.

fredag 14.09 2018

– Fefo bør betale full eiendomsskatt

– Der tidligere Statskog holdt svært moderate priser må nå innbyggere punge ut, skriver Jale Mjøen i fredagens leder.

Advarer mot å la Fefo slippe eiendomsskatt

– Kan skape farlig presedens.

torsdag 13.09 2018

Kun én ting gjenstår før Fefo og kommunen er enige om Skillemoen

Årelang krangel næmer seg slutten. Men fortsatt kan én ting velte avtalen.

fredag 24.08 2018

Så mange ryper får du ta hver dag i år

For å holde kontroll med jakttrykket innfører Fefo begrensninger på antall jaktkort til tilreisende jegere.

mandag 13.08 2018

– Paragraf 7 i Finnmarks­loven må endres nå

– Flertallet av politikerne i regjeringen og på Stortinget forsto utrolig nok ikke helt hva det de egentlig var med på å vedta, skriver Stig Harby.

mandag 09.07 2018

Unødvendig forsinkelse

– Politisk spill egner seg ekstremt dårlig for et rettssubjekt som har til oppgave å forvalte land og vann for finnmarkingene.

mandag 02.07 2018

– FeFo er ikke prisdrivende på tomter

– FeFo fastsetter ikke tomtepris, og har aldri satt begrensninger på hvor mange tomter som legges ut til boligtomter på FeFo-grunn, skriver direktør Jan Olli.

– Praksisen viser at NSR/Sametinget ikke er å stole på

– Dette gjør tilliten til Sametinget enda mer tynnslitt hos folk i Finnmark, skriver Ole Martin Rønning.

søndag 01.07 2018

Beskylder redaktør for å være samefiendtlig, settes i samme bås som Document.no

iFinnmark-redaktøren avviser påstandene: – Jeg er same selv.

– Vi er sterkt bekymret for linja styreleder i Fefo har lagt seg på

– Man har kun oppnådd å forsinke saken. Realiteten vil ikke endre seg, skriver Fefo-styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Bente Haug og John Erik Pedersen.

torsdag 28.06 2018

– Endelig styring med Fefo

SV og Venstre i ferd med å vinne et av sine viktigste slag i Finnmark.

– Skal ikke koste 20.000 kr årlig å feste ei hyttetomt

Sametingstopp vil gjøre Fefo til «mitt og ditt»

tirsdag 26.06 2018

Máret Guhttor ny styreleder i Fefo

Styret konstituerte seg på nytt tirsdag og valgte også ny leder.

fredag 11.05 2018

Hvorfor selges ikke FeFo-grunn?

– FeFo forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av fellesskapet.

lørdag 28.04 2018

Fefo avviser at de står i veien for etablering og vekst på Skillemo

– Burde ha vært løst i minnelighet

Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen er klar på hvorfor Alta krever ekspropriasjon av området på Skillemo.

fredag 27.04 2018

Var høyt oppe, men nybegynnerflaksen slo ikke til: – Deppa nå...

Brødrene Martin og Kristian lar søskenrivaliseringen ligge

Selv om eldstebror har flest jaktår bak seg er det yngstemann som har stått for fellingene.

Glad for at stadig flere yngre og flere damer blir med på elgjakta

onsdag 25.04 2018

Her kunne det kommet massevis av rimelige boligtomter. Nå legges hele prosjektet på is

Verken privat grunneier eller Fefo vil selge boligareal til kommunen.

mandag 23.04 2018

Skattesmell i millionklassen for Fefo

Frp-sjefen har skaffet kommunen millioninntekter fra Fefo.

fredag 09.03 2018

Anerkjennelse av fellesverdier

– Dommen viser at det var klokt av Fefo å anke beslutningen fra Utmarksdomstolen og få en prinsipiell avklaring på vegne av oss alle.

onsdag 17.01 2018

– Hvis bygdelaget i Nesseby får medhold, vil det bli krav om særrettigheter flere andre plasser også

Partene er enige om at Høyesteretts vurdering av Nesseby-saken vil få betydning for Finnmarks framtid. Der slutter enigheten.

fredag 22.12 2017

Øker potta til gode formål

...og varsler at flere skal få Grønne midler.

fredag 08.12 2017

– Vil ikke spekulere om eiendomsskatt

Fefo registrerer påstanden om at de har sluppet unna eiendomsskatt på sviktende grunnlag.

– Glad for jobben til politikerne

Rådmannen bekrefter at skattestatusen til Fefo vil bli vurdert juridisk.

– Ingen grunn til å frita Fefo

Alta-politikerne mener rettferdighetsprinsippet tilsier at Fefo også må kreves for eiendomsskatt.

mandag 13.11 2017

– Hva tjener Fefo egentlig i Alta?

onsdag 08.11 2017

Eiby sag jobber med historisk ordre

Fikser malmfuru til Fefo

fredag 03.11 2017

– Vi er blitt husmenn under Fefo

– Fefo er blitt en bremse med sin grådighet.

mandag 02.10 2017

Vil se på omstridt, slettet fiskeregel

Kan bli gjeninnført.

fredag 29.09 2017

Her krevde Fefo 20-dobbel leie

Fefo var i ferd med å gå på en kjempeflause med «Gallavara-deponiet»; krevde fem millioner i festeavgift – hvert år!

Fikk fornyet tillit som fefo-direktør

fredag 22.09 2017

– Lar ikke økonomi gå foran biologi

– Vi skal forvalte naturressursene på en bærekraftig måte i et evighetsperspektiv.

torsdag 14.09 2017

Fefo-direktøren positiv til Nussir

...nå er det styret som skal ta stilling til saken.

mandag 11.09 2017

Salgssvikt på to millioner for Fefo

Jaktkort-salget nær halvert. – Ingen krise, mener utmarksleder.

mandag 28.08 2017

– Trenger egne regler for turistbedriftene

Aps presidentkandidat til Sametinget ønsker jaktkvoter til reiselivsaktørene.

mandag 14.08 2017

– Stans rypejakta og innfør skuddpremie på rødrev

Árja støtter jaktveteran Isak Thomas Triumf i fredningsforslag.

tirsdag 04.07 2017

FeFo: – Dette er en milepæl

Over 1.000 har nå skaffet seg gratis fiskekort i Finnmark.

tirsdag 20.06 2017

Fefo må ta samfunnsansvar

– Fefo kunne vært et korrektiv i samarbeid med Alta kommune.

søndag 11.06 2017

Slutt på Sametingets urett ovenfor Finnmarkingene?

– Man nå sikre at Finnmarkinger er «Herre i eget hus».

mandag 08.05 2017

Enormt pris-sprik for omstridt areal

Er området på Skillemo verdt 15 eller 130 millioner?

torsdag 04.05 2017

Vedhogst på FeFo-grunn

– Det er ikke slik at direktøren hindrer saker å komme opp i styret.

onsdag 03.05 2017

– Underlig at mannen min automatisk ble medeier

Kristine Sara Pulk er oppgitt over kjønnsdiskriminering.

tirsdag 25.04 2017

– Forventer at Fefo gjør noe med Detsikaveien

Bollo Hytteforening krever veiløft.

søndag 23.04 2017

Senker teigprisen med 66 prosent

Ville ikke gjøre vedhogst gratis.

fredag 07.04 2017

Fikk Fefo-bygget

Entreprenøren er valgt.

Slutt for lotteri, stråmenn og skyhøy hyttefortjeneste

Det blir vanskelig for kjøperne å tjene penger på de nye hyttetomtene i Bollo.

tirsdag 28.03 2017

Fefo deler ut 672.000 kroner

Drysser penger over friluftsaktiviteter.

fredag 24.02 2017

«Nesseby-dommen» ankes til Høyesterett