Tema

mandag 09.07 2018

Unødvendig forsinkelse

– Politisk spill egner seg ekstremt dårlig for et rettssubjekt som har til oppgave å forvalte land og vann for finnmarkingene.

mandag 02.07 2018

– FeFo er ikke prisdrivende på tomter

– FeFo fastsetter ikke tomtepris, og har aldri satt begrensninger på hvor mange tomter som legges ut til boligtomter på FeFo-grunn, skriver direktør Jan Olli.

– Praksisen viser at NSR/Sametinget ikke er å stole på

– Dette gjør tilliten til Sametinget enda mer tynnslitt hos folk i Finnmark, skriver Ole Martin Rønning.

søndag 01.07 2018

Beskylder redaktør for å være samefiendtlig, settes i samme bås som Document.no

iFinnmark-redaktøren avviser påstandene: – Jeg er same selv.

– Vi er sterkt bekymret for linja styreleder i Fefo har lagt seg på

– Man har kun oppnådd å forsinke saken. Realiteten vil ikke endre seg, skriver Fefo-styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Bente Haug og John Erik Pedersen.

torsdag 28.06 2018

– Endelig styring med Fefo

SV og Venstre i ferd med å vinne et av sine viktigste slag i Finnmark.

– Skal ikke koste 20.000 kr årlig å feste ei hyttetomt

Sametingstopp vil gjøre Fefo til «mitt og ditt»

tirsdag 26.06 2018

Máret Guhttor ny styreleder i Fefo

Styret konstituerte seg på nytt tirsdag og valgte også ny leder.

fredag 11.05 2018

Hvorfor selges ikke FeFo-grunn?

– FeFo forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av fellesskapet.

lørdag 28.04 2018

– Burde ha vært løst i minnelighet

Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen er klar på hvorfor Alta krever ekspropriasjon av området på Skillemo.

Fefo avviser at de står i veien for etablering og vekst på Skillemo

fredag 27.04 2018

Var høyt oppe, men nybegynnerflaksen slo ikke til: – Deppa nå...

Brødrene Martin og Kristian lar søskenrivaliseringen ligge

Selv om eldstebror har flest jaktår bak seg er det yngstemann som har stått for fellingene.

Glad for at stadig flere yngre og flere damer blir med på elgjakta

onsdag 25.04 2018

Her kunne det kommet massevis av rimelige boligtomter. Nå legges hele prosjektet på is

Verken privat grunneier eller Fefo vil selge boligareal til kommunen.

mandag 23.04 2018

Skattesmell i millionklassen for Fefo

Frp-sjefen har skaffet kommunen millioninntekter fra Fefo.

fredag 09.03 2018

Anerkjennelse av fellesverdier

– Dommen viser at det var klokt av Fefo å anke beslutningen fra Utmarksdomstolen og få en prinsipiell avklaring på vegne av oss alle.

onsdag 17.01 2018

– Hvis bygdelaget i Nesseby får medhold, vil det bli krav om særrettigheter flere andre plasser også

Partene er enige om at Høyesteretts vurdering av Nesseby-saken vil få betydning for Finnmarks framtid. Der slutter enigheten.

fredag 22.12 2017

Øker potta til gode formål

...og varsler at flere skal få Grønne midler.

fredag 08.12 2017

– Vil ikke spekulere om eiendomsskatt

Fefo registrerer påstanden om at de har sluppet unna eiendomsskatt på sviktende grunnlag.

– Glad for jobben til politikerne

Rådmannen bekrefter at skattestatusen til Fefo vil bli vurdert juridisk.

– Ingen grunn til å frita Fefo

Alta-politikerne mener rettferdighetsprinsippet tilsier at Fefo også må kreves for eiendomsskatt.

mandag 13.11 2017

– Hva tjener Fefo egentlig i Alta?

onsdag 08.11 2017

Eiby sag jobber med historisk ordre

Fikser malmfuru til Fefo

fredag 03.11 2017

– Vi er blitt husmenn under Fefo

– Fefo er blitt en bremse med sin grådighet.

mandag 02.10 2017

Vil se på omstridt, slettet fiskeregel

Kan bli gjeninnført.

fredag 29.09 2017

Her krevde Fefo 20-dobbel leie

Fefo var i ferd med å gå på en kjempeflause med «Gallavara-deponiet»; krevde fem millioner i festeavgift – hvert år!

Fikk fornyet tillit som fefo-direktør

fredag 22.09 2017

– Lar ikke økonomi gå foran biologi

– Vi skal forvalte naturressursene på en bærekraftig måte i et evighetsperspektiv.

torsdag 14.09 2017

Fefo-direktøren positiv til Nussir

...nå er det styret som skal ta stilling til saken.

mandag 11.09 2017

Salgssvikt på to millioner for Fefo

Jaktkort-salget nær halvert. – Ingen krise, mener utmarksleder.

mandag 28.08 2017

– Trenger egne regler for turistbedriftene

Aps presidentkandidat til Sametinget ønsker jaktkvoter til reiselivsaktørene.

mandag 14.08 2017

– Stans rypejakta og innfør skuddpremie på rødrev

Árja støtter jaktveteran Isak Thomas Triumf i fredningsforslag.

tirsdag 04.07 2017

FeFo: – Dette er en milepæl

Over 1.000 har nå skaffet seg gratis fiskekort i Finnmark.

tirsdag 20.06 2017

Fefo må ta samfunnsansvar

– Fefo kunne vært et korrektiv i samarbeid med Alta kommune.

søndag 11.06 2017

Slutt på Sametingets urett ovenfor Finnmarkingene?

– Man nå sikre at Finnmarkinger er «Herre i eget hus».

mandag 08.05 2017

Enormt pris-sprik for omstridt areal

Er området på Skillemo verdt 15 eller 130 millioner?

torsdag 04.05 2017

Vedhogst på FeFo-grunn

– Det er ikke slik at direktøren hindrer saker å komme opp i styret.

onsdag 03.05 2017

– Underlig at mannen min automatisk ble medeier

Kristine Sara Pulk er oppgitt over kjønnsdiskriminering.

tirsdag 25.04 2017

– Forventer at Fefo gjør noe med Detsikaveien

Bollo Hytteforening krever veiløft.

søndag 23.04 2017

Senker teigprisen med 66 prosent

Ville ikke gjøre vedhogst gratis.

fredag 07.04 2017

Fikk Fefo-bygget

Entreprenøren er valgt.

Slutt for lotteri, stråmenn og skyhøy hyttefortjeneste

Det blir vanskelig for kjøperne å tjene penger på de nye hyttetomtene i Bollo.

tirsdag 28.03 2017

Fefo deler ut 672.000 kroner

Drysser penger over friluftsaktiviteter.

fredag 24.02 2017

«Nesseby-dommen» ankes til Høyesterett