Tema

fredag 24.04 2020

Bekymret etter pasientflukt, ber folk ha samme terskel som før for å kontakte fastlegen

Etter at Norge ble stengt ned stupte besøkene hos byens fastleger. De frykter at pasienter med alvorlige sykdommer ikke får hjelp.

fredag 03.04 2020

Sentrum Legepraksis har løst vikarfloken - midlertidig

Strenge koronatiltak hindrer danske vikarleger å komme til Alta for å jobbe.

onsdag 15.01 2020

Støre frykter fastlegekollaps

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener fastlegeordningen står i fare for å bryte sammen. Nå etterlyser han en plan fra regjeringen.

søndag 06.10 2019

450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

torsdag 29.08 2019

Bara først ut, skal demme opp for byens fastlegekrise

Med altfor få leger i sving har en lang rekke pasienter stått uten fastlege. Tre nye ansettelser skal bidra til å dempe den pågående krisen.

torsdag 06.06 2019

Marit valgt inn i Legeforeningens sentralstyre

En viktig sak for henne er å løse fastlegekrisen.

onsdag 10.04 2019

Ytterligere 1.000 pasienter uten fastlege

Vikaren på Elvebakken legesenter slutta og dermed står alle pasientene uten fastlege.

tirsdag 09.04 2019

– Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med

– Vår løsning er en betydelig bedre ordning enn Aps usosiale modell, skriver Bent Høie (H).

torsdag 21.03 2019

Fastlegekrisen – en villet krise?

Høyreregjeringens privatiseringsiver er sterkere enn ønsket om å sikre en fastlegeordning for alle, skriver Ingvild Kjerkol.