Tema

lørdag 04.09 2021

Noen på Midtbakken får bygge ut, andre ikke

Den nye kommuneplanen legger begrensninger for takhøyde og utbygging i noen av veiene på Midtbakken.

tirsdag 22.06 2021

– Vi sender ut nabovarsel i morgen

Kommunestyret i Alta godkjente planene til det nye kjøpesenteret.

Følg møtet i kommunestyret her

Direkte fra møtet i kommunestyret. Saksliste følger under.

mandag 21.06 2021

– Alta kommune velger å legge seg helt på bunnen

Tidligere støttekontakt mener godtgjørelsen på 140 kroner per time må opp.

onsdag 21.04 2021

Øvre Alta: Fikk nei til småhus, vil bygge eneboliger i stedet

Camp Alta fikk avslag på å bygge 40 småhus på campingplassen. – Nå retter vi oss etter planen, sier Jonas Haugen.

fredag 16.04 2021

– Hva hvis alle vil bygge leilighet på toppen?

Svein Berg (Frp) mener det vil være avgjørende hva Statsforvalteren sier i Thomasbakken-saken.

Thomasbakken-saken: – Ikke rett å ta fra annen manns eiendom

Alex Bjørkmann (H) synes ikke det er riktig å tvinge Wistvens eiendom inn i industriområdet.

torsdag 15.04 2021

– Kom opp og se – og la oss bevare eiendommen

Svein Wistven setter sin lit til at han får beholde eiendommen sin utenom reguleringa av industriområdet.

tirsdag 13.04 2021

Opplæring for 200 kroner

– Det er så ille at vi nå står igjen med 200 kroner per elev til opplæring et helt skoleår, skriver Utdanningsforbundet i Alta i dette leserinnlegget.

søndag 21.03 2021

– Hovedfokuset fremover må være på omstilling og effektivisering

Korona har kostet Alta kommune 60 millioner – helse og sosial har et merforbruk på 40 millioner kroner.

lørdag 13.02 2021

– Det er fantastisk her i vårt nye SPA

Den nye spesialpedagogiske avdelinga ved Alta ungdomsskole er åpnet.

fredag 20.11 2020

– Jeg kunne ønske at den nye motorferdselloven gjorde arbeidet enklere

Alle scooterløypene i kommunen, nye og gamle, er gjennomgått og utredet.

mandag 02.11 2020

– Trist at de gjør dette mot Håvard

Ronny Berg (Frp) reagerer på det kraftige kuttet i BPA-timene til 19-åringen med autismediagnose.

torsdag 29.10 2020

Styrer mot balanse i 2020: – Innstramming har gitt effekt

Berges av kostnadskutt.

tirsdag 29.09 2020

Omsorgssenteret: – Er 8.500 og 12.000 for mye husleie?

Politikerne sendte saken om husleie i retur. De vil vite mer før de kan fatte vedtak om husleia.

mandag 06.07 2020

Transfarelv skole solgt for 8,7 millioner

Den gamle Transfarelv skole med 12,8 mål tomt vil bli utviklet til boligformål.

torsdag 14.05 2020

– Dette er en sak som er viktig for alle

Vil kartlegge risikoen befolkningen i Alta utsettes for ved å ikke ha akutt- eller fødeavdeling.

mandag 20.04 2020

Sykehus i Alta, ny strategi?

Børre Berg tar til orde for å legge en ny strategi i kampen for sykehus.

onsdag 08.04 2020

Styrer Alta fra karantene-kontoret

Det ble bråstopp for Altas ordfører Monica Nielsen, da den ene korona-karantene ble etterfulgt av en ny karantene. Hun styrer imidlertid kommunen fra hjemmekontoret.

torsdag 19.03 2020

- Vi kan ikke lenger stagge samvittigheten vår med å betale Erdogan for å beholde ubehagelige sannheter ute av syne

SVs Anita Håkegård Pedersen ber om at Alta bidrar til å hjelpe barna ut av Moria-leiren.

mandag 16.03 2020

– Vi lager et skille der noen mennesker er mer verdt enn andre. Det er galt og det er farlig

Randi Holum og Julie Bjerkeli Pedersen mener flyktningpolitikken har blitt hardere – og frykter hva dette gjør med oss.

fredag 06.03 2020

– Når lysene slukkes på Melkøya skal det fortsatt beite kyr på Aronnes

Frp-leder Odd Erling Mikalsen biter ikke på at alt går ad undas uten avlastningsveien.

fredag 31.01 2020

Har hatt gumpi siden 1984: – Vi fikk sjokk rett og slett

Lailia Olaussen er sjokkert over forslaget fra Alta kommune.

onsdag 20.11 2019

– Viktig at barnet slipper å reise langt vekk, men kan fortsette å bo i sitt nærmiljø.

Barnevernet i Alta bruker i større grad enn før familie og nettverk som fosterhjem.

Evaluering av barnevernet i Alta

– Som vi også har påpekt i tidligere rapporter innebærer dette en «ond sirkel» for arbeidet med de utsatte barna

Barnevernsforsøket har kostet Alta kommune dyrt.

– Dette har vært en suksess

Barnevernsinstitusjonen i Bukta får tommelen opp.

– Ikke alltid penger er løsningen

Selv om barnevernet «blør», får de ikke flere ressurser.

mandag 07.10 2019

– Vi frykter vel at det å lese har gått litt i glemmeboka

Nå skal alle barnehagebarn i Alta rustes for å få et bedre språk.

fredag 20.09 2019

Frigir 600 oppstillingsplasser

Den nye kommuneplanen er godt nytt for caravanistene.

tirsdag 10.09 2019

Skuffet MDG-leder: – Vi har ikke lovet mer enn vi kan holde

Frode Lindal mener partiet har blitt straffet for sin ærlighet.

mandag 09.09 2019

Rødt suser inn med to mandater: – Skolesaken har nok betydd mye

– Jeg hadde håpet på en og nå har vi to inne, jubler førstekandidat Britt Søvik.

tirsdag 28.05 2019

Reagerer på flytting av eldre

Har sendt klage til Fylkesmannen

Venstre, Frp og Sp har sammen sendt en henvendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

tirsdag 21.05 2019

Direkte: kommunestyremøte tirsdag 21. mai

onsdag 15.05 2019

Frykter Erle (4) ikke får bo hjemme likevel

Leiligheten står klar, men nå frykter familien til multihandikappede Erle (4) at kommunen vil plassere datteren på institusjon.

torsdag 18.04 2019

– Teknologien kommunen ber oss om å bruke finnes ikke

Oppdrettsselskapene er oppgitt over forslag fra Alta kommunes administrasjon.

tirsdag 19.03 2019

Hovedutvalget går for årlig støtte: – Et kjempesignal til oss

300.000 årlig i tre år skal sikre kontinuitet, mener hovedutvalget.

mandag 18.02 2019

Vil åpne Steinerbarnehage

Etablererne ønsker oppstart allerede til høsten.

torsdag 03.01 2019

Målet var å gi Ronny kjedet: – Da han trakk seg gikk jeg i tenkeboksen

Rut Olsen (Frp) legger ikke skjul på at motivasjonen i lokalpolitikken er svekket.

fredag 16.11 2018

– Nekter å betale for sykehusets sengeplasser

Ber om at det i stedet opprettes seks sykehussenger i det nye omsorgssenteret. 

lørdag 13.10 2018

– Det handler ikke om øst og vest. Hallen blir bra for oss alle

Det mener Henriette Bismo Eilertsen, ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

mandag 17.09 2018

Direkte fra kommunestyret

I dag skal lokaliseringen av ny sentrumsskole diskuteres.

mandag 18.06 2018

– Bør få bo hjemme også i distrikts-Alta

Kommunestyret lyser ut hjemmesykepleier for å spare penger.

mandag 21.05 2018

Vil gå for åtte nye boliger på Patosletta

Stiftelsen Utleieboliger i Alta har et ønske om å etablere nye boenheter på Kronstad.

fredag 09.06 2017

– Meget uheldig plassering av spritservering

Terje Larsen er bekymret for lavvo-servering.

tirsdag 04.04 2017

Vil gi Roland amnesti

Posisjonen krever handling i Roland-saken.

– Det hører ikke hjemme å si «Raus! Raus! Raus!» i kommunestyresalen

Reagerte på sleivkommentar, fikk støtte fra ordfører.

torsdag 09.02 2017

Her får de selge både øl, vin og brennevin

Omdiskutert sjenkebevilling på plass.

onsdag 08.02 2017

– Jeg har vært et mobbeoffer

– Vi fikk føle hvor nådeløs mobbing kan være i en sårbar alder.

– Hele Alta bør takke dem

– Jeg blir provosert når jeg hører snakk om late kommuneansatte.

torsdag 22.12 2016
11

– Dette er det ikke greit

Søpla tyter ut av veggene på det gamle fiskebruket i Komagfjord.

tirsdag 25.10 2016

Her en ordfører og en varaordfører

Da Monica var inhabil, steppet Rut opp.

onsdag 13.07 2016

Voksenopplæring som svir

– Det er sjelden vare at Fylkesmannen opphever vedtak i et folkevalgt organ.