Hvert år deles det ut penger fra Ishavskraftfondet, som først og fremst bidrar med midler til oppstart av nye idretter, innkjøp av utstyr, leie av anlegg og idrettsarrangement som fremmer aktiviteten i idrettslag for barn og unge.

Ishavskraftfondet har mottatt 55 godkjente søknader i årets søknadsrunde, og ti av disse har fått tildelt midler. Fra Alta-regionen er Alta IF og Bossekop UL på lista over heldige idrettslag som mottar økonomisk støtte.

For BUL er det klubbens TH-lag (tilrettelagt håndball) som får midler. Ishavskraftfondet skriver følgende i sin begrunnelse for tildelingen:

– I 2016 startet Bossekop Ungdomslag opp TH-lag (tilrettelagt håndball). Tilbudet har i dag 22 spillere med ulike ferdighetsnivåer, kjønn, aldre og grad av utviklingshemminger. De har én trening i uka og ønsker at dette skal være et organisert tilbud som bidrar til økt fysisk aktivitet, felleskap, inkludering, bedret mental helse, samt gi spillerne den idrettsgleden de viser under trening og kamp. Målet er at tilbudet skal være så lite økonomisk tyngende som mulig for alle deltakere. Når faste kostnader for deltakelse holdes lave går det ut over økonomi til å kjøpe inn nytt utstyr som kan være med på å gi utøverne varierte og morsomme treninger. I tillegg ønsker de å rette fokuset mot samhold, trivsel og rekruttering ved å arrangere sosiale sammenkomster. På bakgrunn av dette tildeler vi TH-laget 30.000 kroner til innkjøp av nytt utstyr og sosiale sammenkomster.

foto
Sommerskolen som Alta IF arrangerte i fjor var en stor suksess. Nå får klubben økonomisk støtte til å kunne gjenta bedriften til sommeren. Foto: Alta IF

Også Alta IF får penger til innkjøp av nytt utstyr.

– Sommeren 2021 arrangerte Alta Idrettsforening gratis sommerskole for barn i alderen 6-12 år. Aktiviteten ble ledet av 16 ungdommer som i forkant gjennomførte kurset «aktivitetslederkurs for barn». Målsettingen for sommerskolen er å skape glade, gode og allsidige opplevelser for barn, aktivere ungdom gjennom aktivitetsledelse og sommerjobb, integrere barn av utenlandsk opprinnelse og tilrettelegge for gode og meningsfylte aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsnivå. Sommerskolen i 2021 ble en stor suksess, med over 200 deltakere fra alle deler av Alta. Det var også flere på venteliste. Sommerskolen vil i 2022 ha fokus på idretter som per i dag har lav deltakelse i aldersgruppen 6-12 år. Alta IF søkte derfor om støtte til innkjøp av utstyr til orientering, amerikansk fotball, volleyball og diskgolf. Vi tildeler Alta IF 30.000 kroner til årets sommerskole og håper de med dette greier å rekruttere inn enda flere barn til sine grupper.

Honningsvåg T&IF fikk for øvrig 20.000 kroner for å drive paraidrett i Nordkapp kommune. Det er håndballgruppa i idrettslaget som tilrettelegger for aktiviteten.