Vant Verddeturneringen – pengepremien går til fyll og fanteri

foto