– Ikke godt nok av oss, men vi er nødt til å gi ungguttene mer tid