Konfrontert med kritikken fremsatt av tidligere fotballdommer Tom Egil Olsen, understreker Roger Finjord at han ikke ser ned på dommerne i kretsen. Han medgir samtidig at dommerrekruttering er en stor utfordring.

Men aller først understreker Finjord at Olsen er sterkt ønsket i kretsen:

– Finnmark fotballkrets ved dommeransvarlig har hatt et møte med Tom Egil tidligere, under pandemien. Han ga tilbakemelding om at han ikke hadde kapasitet til å sitte i komiteen eller dømme kamper, da han måtte berge bedriften gjennom pandemien. Det er riktig at vi ikke har mast på han, men det er som følge av dette. For Tom Egil er svært høyt ønsket i vårt dommerutviklingsarbeid, sier Finjord, med trykk på «svært».

– Vi har ikke hatt noen negative opplevelser med Tom Egil som skulle tilsi at han ikke er ønsket, legger Finjord til.

Trenerprosjekter

Han fortsetter med å forklare hvorfor ting er blitt som de er, rundt dommerne i kretsen.

– Det er rett at vi har hatt dommere med til cupfinalene, men det har ikke vært aktuelt de to siste gangene grunnet pandemien - cupfinalen har vært avlyst. Vi har og gjort om, slik at alle soneansvarlige får en årlig godtgjøring, som til koster mer enn en cupfinaletur. Det eneste utvalget hos oss som har honorarer er dommerne, hevder Finjord.

Rekrutteringsproblematikken er noe både han og kretsen bruker mye tankegods på, sier han.

– Gjennom «Bolyst-prosjektet» har vi gjort det vi kan for å rekruttere unge dommere. Vi har blant annet hentet eliteseriedommere, som vi lar de unge dømme sammen med. Håpet er at det skal inspirere. Vi sender dommere rundt omkring i nord og også videre sørover, slik at de skal få utvikle seg. De dommerne som uttrykker ambisjoner gjør vi mye for å følge opp.

– Vi har og hatt ungdomsprosjektet «Team Finnmark», nettopp med mål å utvikle flere toppdommere. Når de som 18-20-åringer flytter i forbindelse med utdanning, prøver vi å få dem inn i andre kretser.

Finjord tar samtidig kritikk:

– Vi har ikke funnet fasiten. Vi har for få dommere, og det er et problem. Finnmark Fotballkrets tar imot all hjelp og alle innspill her. Vi sier også ifra om dette på impulssamlingene, når vi snakker med dommerne her. Vi er klare på at vi trenger hjelp fra dommerne, de skal ikke måtte styre med rekruttering selv – men de er viktige ambassadører.

Skal dele ut pris

Finjord sier at Olsen har rett i at det ikke ble delt ut pris til dommer under markeringen da kretsen feiret 100 år. Men dette har en forklaring, sier han.

– Under impulssamlingene har vi en pris som henger høyt. Denne prisen skal deles ut til en person som er fysisk til stede. Vedkommende dommer som skulle mottatt prisen kunne ikke delta på markeringen, og prisen vil derfor bli delt ut i ettertid. Vi har ikke ønsket å kommunisere dette ut, men jeg vil si at ingen er glemt i denne sammenhengen.

Nødvendige

Med utgangspunkt i innlegget til Tom Egil Olsen, sier Finjord at han vil invitere den erfarne dommeren til å bli med videre:

– Vi er definitivt klar til å spørre han, nå som vi står foran en ny sesong. Tom Egil er velkommen til å bidra, ut fra hvilken kapasitet han måtte ha nå. Vi har som sagt hatt respekt for situasjonen rundt bedriften hans, og har derfor ikke ønsket å presse på eller mase. Vi trenger et løft på dommersiden, og da er alle ressurser velkommen.

– Og bare så det er sagt, vi er veldig glade i dommerne vi har og får. Vi vet at vi trenger dem, og at de er viktige for oss. Men vi kan sikkert gjøre enda mer, både på rekrutteringssiden og for øvrig.

– Du er altså ikke med på at kretsen «ser ned på dommerne og behandler de som mindreverdige»?

– Jeg har stor respekt for at andre kan synes vi ikke gjør en god nok jobb. Men det er ikke sånn at vi går rundt og tenker dette (at dommerne er mindreverdige, red. anm). Vi setter stor pris på dommerne, og vi vil gjerne bli enda bedre på å rekruttere og ta vare på dommerne våre.

Deler ikke synet

Dommerkonsulent i fotballkretsen, Paul Erling Andersen, sier han har respekt for Olsens meninger.

Men han har et annet syn enn Olsen gir uttrykk for, når det kommer til hvordan fotballdommerne behandles av kretsen.

– Vi gjør en jobb i kretsen både for å sikre dommere til alle kampene, for å bidra til rekruttering og for å ta vare på dommerne vi har. Også dommerkomiteen og dommerutvikler gjør en viktig jobb her.

Andersen medgir at det er en utfordring å få nok dommere.

– Det er bare sånn det er. Noen av de erfarne dommerne er flinke til å bidra til nyrekruttering, andre bryr seg ikke så mye om sånt. Men ansvaret for rekrutteringen ligger hos klubbene. Selve rekrutteringen er deres ansvar, mens kretsen skal hjelpe til ved behov. Her gjør i alle fall jeg alt jeg kan, sier han.

Han mener det blir et selvforsterkende problem når man har få dommere.

– Vi skulle brukt de eldre dommerne til å veilede og støtte de nye som kommer opp. Men som det er nå så har vi ikke nok dommere, dermed må de erfarne dommerne stå for dømmingen selv. Dette problemet ser vi også i andre kretser, det er ikke unikt for Finnmark, sier Andersen.

– Her har vi en kjempeutfordring.

Kunne gjort vært bedre

Andersen registrerer at Olsen mener dommerne ikke blir ivaretatt godt nok og får god nok oppmerksomhet fra kretsen.

– Kanskje skulle vi hatt et bedre system, der man får en oppmerksomhet når man har holdt på så og så lenge. Men dette har vi ikke faste rammer på, dette er det klubbene som skal ha. Her kunne vi nok vært bedre.

– Men vi prøver å sikre at dommerne blir sett. Under pandemien sendte vi unge dommere ut av kretsen for å kunne dømme kamper. Vi prøver også å ha en god dialog med dommerne, og jeg må være ærlig å si at jeg føler jeg kommer godt overens med de fleste. Jeg synes selv det er utrolig trivelig å gå på linja eller dømme kamper, og det kommer av at dommerne er en utrolig trivelig gjeng. Jeg synes miljøet er godt.

Utfordringen med å få nok dommere anerkjenner han som et problem.

– I dag kan ikke jeg svare på om vi får nok dommere til alle kamper i kretsen i 2022. Jeg tror vi klarer det, men da må alle gode krefter – inkludert både dommerne selv, ledere i krets og i klubber trå til. Om jeg fikk ønske noe, så hadde det vært at klubbene var mer «på» enn de er, og at enkelte – les: enkelte trenere – pustet to ganger med magen når de er uenig i en dommeravgjørelse.