Nye retningslinjer: Fotballspillere i England får heade sjeldnere

foto