Det er en økning på 288 millioner kroner fra fjorårets utbetaling. Totalt går 7,1 milliarder av tippeoverskuddet til idrett, kultur og frivillighet, opplyser Kulturdepartementet.

Av idrettstilskuddet går nærmere to milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene. Her økes bevilgningen med 180 millioner kroner fra 2023.

– Tilgang på anlegg er en av de viktigste forutsetningene for et bredt og tilgjengelig idrettstilbud, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Fordelingen i 2024 gjør at nesten 40 prosent av søknadsbeløpene blir innvilget, og gjennomsnittlig ventetid er redusert med nesten et halvt år. Vi tar også ned etterslepet fra nesten 3,5 milliarder kroner i 2023 til i underkant av 2,7 milliarder i 2024, legger Jaffery til.

870 millioner tildeles Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Den bevilgningen ble klar allerede i desember.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke regjeringen for tildelingen. Økningen på 60 millioner kroner fra i fjor gjør at idretten blir kompensert for forventet pris- og lønnsvekst for 2024. Det er svært viktig for å kunne opprettholde vår kjerneaktivitet på dagens nivå. Samtidig gir tildelingen også rom for særskilte satsinger i tråd med idrettens innspill i spillemiddelsøknaden, sa idrettspresident Zaineb Al-Samarai da.

Tilskuddet til lokale lag og foreninger økes med 38,5 millioner kroner til 485 millioner, mens nyvinningen «Ekstrainnsats for deltakelse i idrettslag» bevilges 130 millioner.