Ingen enighet om ny Klæbo-avtale – gammel avtale gjelder inntil videre