Tabbekveld fra Rossbach da Godset kjørte over Odd

foto