Heidi Løke takker nei til Storhamar, går trolig til Vipers