Magnus Carlsen:– Ikke bare en gratisklubb med kun ett formål