Mancini: – Det var umulig å forestille seg noe slikt

foto