Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking