Seks polske svømmere måtte reise hjem fra Tokyo-OL etter tabbe

foto