Nederlands OL-roere går i isolasjon etter smitte

foto