Alta-damene gikk seirende ut av målkalas i Tromsø

foto