Hegerberg: – Lagene som takler mediestøy vil nå lengst