Sykdomsutbrudd i Englands VM-tropp, mulig forsvarskrise før Norge-møtet