Gullvinner Blummenfelt mottatt som helt hjemme i Bergen

foto