– Vi har veldig gode erfaringer med ordningen, sier idrettskonsulent i Karmøy kommune, Øyvind Flatebø.

Løste tillitsmannskrisen

Ordningen startet opp i kommunen for nærmere fire år siden.

– Jeg vil si at det har blitt enklere å rekruttere folk til verv i idrettslagene nå som man har en ressurs til å koordinere ting på dagtid. Det eneste minuset må være at man kanskje lener seg litt for mye på personen som er ansatt. Man må ikke legge ned tillitsdelen selv om man har ansatte, kommenterer Flatebø.

I utgangspunktet dekket kommunen en halv stilling i hvert idrettslag. Denne andelen er blitt noe mindre.

– Potten er den samme, men det er kommet flere idrettslag med i ordningen, slik at kommunen nå betaler cirka en tredjedel av hver stilling. Forholdet mellom idrettslagene og kommunen er regulert gjennom to avtaler, opplyser idrettskonsulenten, som er ansvarlig for kommunikasjonen mellom idrettslagene og kommunen.

Kommet for å bli

Flatebø har fortid fra et av idrettslagene i byen, og vet i alle fall at hans tidligere arbeidsgiver kommer til å videreføre ordningen.

– Det er ingen av idrettslagene som har meldt seg ut av ordningen, det er et tegn på at den er blitt godt mottatt. Selv om de må betale ganske mye av kaka selv virker det som om alle er fornøyde. At dette er en ordning som er kommet for å bli er jeg ikke i tvil om, kommenterer Flatebø, som også ser store fordeler for kommunen.

– Forholdet mellom kommunen og idrettslagene er også blitt betraktelig bedre. Vi har fått mye bedre oversikt, konstaterer han avslutningsvis.