Tommy ber kommunen åpne idrettshallene

– En nedstenging av idrettshallene koster mer for de unges helse enn gevinsten vi har med å stenge, mener Tommy Hæggernæs.

Tommy Hæggernæs  Foto: Alta venstre

sport

Fredag er det formannskapsmøte i Alta kommune, og et av diskusjonstemaene vil være en eventuell forlenging av restriksjonene som kommunen innførte 4. januar. Da stengte de alle idrettshallene i Alta for organisert trening. Frykten var økt smitte i Alta-samfunnet etter mye reisevirksomhet i romjula og på nyåret. Det har imidlertid ikke vært noen smitteoppblomstring i Alta.