Stenger alle idrettshaller i Alta kommune

Alta kommune følger de nasjonale anbefalingene og stopper all innendørsidrett.

Finnmarkshallen og de øvrige idrettshallene i Alta kommune vil være stengt de neste to ukene.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Regjeringen kom i går med en anbefaling om at all innendørsaktivitet i breddeidretten settes på pause de kommende ukene som et ledd i å få kontroll på smittesituasjonen i landet. Bakgrunnen for de kraftige innstrammingene er økningen i smittetilfeller den siste tiden. Lørdag opplyste Folkehelseinstituttet at R-tallet, som indikerer hvor mange hver koronasmittede person overfører smitten videre til, er beregnet til å være 1,3. Det er langt høyere enn ønskelig. Grepet som nå tas og som berører breddeidretten, gjøres i første omgang gjeldende fram til 18. januar.