Deler ut 1,2 mill. kroner

Alta IF og Nerskogen IL er blant mottakerne.

Alta IF har store planer for Altaparken på Aronnes. Her ser vi Reidar Olsen og Anne-Grethe Lillemoen som tidligere i år presenterte de planlagte prosjektene for media og samarbeidspartnere.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Det er Troms og Finnmark idrettskrets som melder at det i år vil bli delt ut 1,2 millioner kroner til idrettslag som er i planleggingsfasen for bygging av idrettsanlegg. Midlene kommer fra Sparebank 1 Nord-Norge og idrettskretsens anleggsfond.

– Idrettskretsen mottok 20 søknader til anleggsfondet i 2020, med en total søknadssum på 4.055.000 kroner. Det viser at det er et stort behov for flere idrettsanlegg, og at idrettslagene har et stort engasjement og egeninnsats i utvikling av egne idrettsanlegg, skriver Troms og Finnmark idrettskrets i en pressemelding.

– Planleggingsfasen er både ressurskrevende og kostnadskrevende for den frivillige idretten, og det er vanskelig å skaffe midler fra andre kilder til dette nødvendige arbeidet for realisering av idrettsanlegg. Vi vet at midlene er veldig godt mottatt av de idrettslag som når opp med sin søknad. Idrettskretsen er veldig glad for at Sparebank 1 Nord-Norge bidrar med én million kroner per år til anleggsfondet. I 2020 har idrettskretsen lagt til 200.000 kroner fra egne midler til anleggsfondet, opplyser de videre.

Alta IF og Nerskogen IL er blant idrettslagene som får støtte. Alta IF mottar 150.000 kroner til reguleringsplanen av Altaparken på Aronnes, mens NIL tildeles 50.000 kroner til konseptutvikling av garderobeanlegg og klubbhus.

– Idrettskretsens anleggsutvalg, som er sammensatt av representanter fra både særkretser og idrettsråd fra hele nyfylket vårt, har gjort en god og grundig vurdering av søkerne. Vi vil følge prosessene i idrettslagene videre slik at vi best mulig kan nå våre mål om realisering av flere idrettsanlegg», uttaler anleggsfaglig rådgiver i idrettskretsen, Magnus Leonhardsen.

De øvrige som mottar midler er:

  • Senja Ski, 50.000 kroner – Planarbeid med Senja Aktivitetspark
  • IF Fløya, 200.000 kroner – Reguleringsplan areal til ny idrettshall sør for Fløya Arena
  • Tromsø Alpinklubb, 150.000 kroner – Planarbeid med oppgradering av Tromsø Alpinpark
  • Tromsø Skiklubb Langrenn, 50.000 kroner – Konseptutvikling og utredning nytt klubbhus
  • Hammerfest & Kvalsund Golfklubb, 100.000 kroner – Planarbeid oppgradering fra 6- til 9-hulls bane
  • Nordreisa IL, 50.000 kroner – Omregulering av areal og flytting av skiskytterstadion
  • Vadsø Sportsskytterklubb, 125.000 kroner – Reguleringsplan og konsekvensutredning ny utendørs skytebane
  • Tromsø Pistolklubb, 100.000 kroner – Utredning av mulighet for 25 meter innendørs skytebane
  • Kirkenes IF, 175.000 kroner – Konseptutvikling og omregulering idrettens hus Kirkenes