Økte avgifter bekymrer Finnmark idrettskrets

Idrettskretsen liker dårlig at regjeringen gjeninnfører flypassasjeravgiften.

Geir Knutsen mener Alta og Kautokeinos befolkning fortjener at Finnmark Ap stiller opp med støtte til helsetilbud som gir trygghet for liv og helse.  Foto: Jarle Mjøen

sport

Årets statsbudsjett ble lagt frem onsdag denne uka, og et av punktene som har skapt mest fortvilelse i Nord-Norge er gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Økt pris på flybilletter vil skade reiselivsnæringen i nord. Også for idretten i de nordligste fylkene vil denne avgiften by på problemer. Lag og utøvere som er nødt til å reise langt for å konkurrere vil få betydelig økte utgifter. Leder Geir Knutsen og Sylvi Ofstad i Finnmark idrettskrets deler bekymringene.

Ekstrautgifter i millionklassen

– Vi er skuffet og bekymret over at regjeringen gjeninnfører flypassasjeravgiften. Denne avgiften kommer på toppen av svært dyre reisekostnader for idretten i vår landsdel som må reise til sentrale deler av landet for å delta på nasjonale konkurranser. I 2016 gjorde den gang Troms idrettskrets en beregning at denne avgiften alene utgjorde over én million kroner per år i ekstra avgift for våre idrettslag og utøvere som konkurrerer på nasjonalt nivå. Vi har påpekt denne utfordringen overfor våre stortingspolitikere. Idretten i vårt område har allerede store reisekostnader og utfordringer med å finansiere toppsatsing med bosted i nord, skriver Knutsen og Ofstad i en pressemelding.

Har ikke midler til renhold

De er også bekymret over at flere kommuner fortsatt avventer med å åpne haller og svømmeanlegg.

– Vi får tilbakemelding fra idrettslag og idrettsråd at dette begrunnes med økte kostnader for renhold. Idrettskretsen er meget bekymret for at en langvarig stopp av idrettsaktivitet vil føre til at driften i idrettslagene stopper opp og de legger seg ned. Det vil få svært negative konsekvenser for både det sosiale fellesskapet, trivsel og folkehelsen for både barn, ungdom og voksne. Vi stiller oss spørsmål om regjeringen sørger for gode nok tilskudd til kommunene slik at idrettsanlegg og svømmeanlegg kan komme i drift selv om det er økte krav til smittevern og renhold, skriver de videre.

Fornøyde med momskompensasjonen

De er imidlertid positive til andre poster på statsbudsjettet.

– Det er nødvendig at regjeringen foreslår å fortsatt sørge for kompensasjonsmidler til de tapene idretten lider under Covid-19-restriksjonene. For både idretten selv og for alle lokalsamfunn er det viktig at idrettslagene er i stand til å igangsette idrettsaktiviteten igjen så snart som mulig når restriksjonene letter mer og mer. Det er også et skritt i riktig retning å øke tildelingen for momskompensasjon for varer og tjenester samt for idrettslag som bygger idrettsanlegg.