Nye millioner settes av til Arctic Race

Illustrasjonsbilde.  Foto: Magne Ek

sport

Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 forespeilet 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet.

Summen er den samme som etappeløpet ble tildelt i år. Regjeringen skriver i budsjettforslaget at bevilgningen er «næringspolitisk begrunnet».

Arctic Race er et internasjonalt ritt i Nord-Norge og har vært arrangert hvert år siden 2013. Tour de France-arrangøren ASO bidrar som samarbeidspartner. I statsbudsjettet blir det også øremerket 10 millioner kroner til andre internasjonale sykkelritt. Det er samme nivå som i 2020.

X Games på Hafjell kan regne med å få 15 millioner kroner til neste års arrangement. Det er også likt med årets tilskudd.

Videre er det satt av 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss. Også det er tilsvarende sum som i år.

Tilskuddet til skiflygingsbakken i Vikersund er foreslått å bli på 3,13 millioner kroner. Det er en økning på 65.000 kroner. I tillegg er det satt av 2,61 millioner kroner til bob- og akebanen i Lillehammer. Det er 55.000 kroner mer enn i år.