Heder og ære til trofaste ildsjeler

Seks mangeårige Alta IF-medlemmer ble gjort stas på under årsmøtet.

Det ble delt ut seks velfortjente utmerkelser under Alta IFs årsmøte denne uka.  Foto: Alta IF

sport

Hovedstyret i Alta IF gjennomførte et forsinket årsmøte tirsdag 9. juni. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det delt ut diplom og honnørdiplom til seks personer som har gjort en helt spesiell innsats for idrettslaget gjennom mange år.

Den mest prestisjetunge utmerkelsen gikk til Knut Krane, som ble tildelt honnørdiplom for spesiell og særdeles god innsats. Krane kom inn i Alta IF under en svært vanskelig økonomisk tid, og med styret fikk han rettet opp i det. Han var leder for Alta IF i fem år, opplyser klubben i en pressemelding.

– Vi er svært stolte over å ha med medlemmer i Alta IF som yter mer enn forventet for klubben vår, og det er flott og kunne gjøre heder på dem, sa leder av hederstegnkomiteen, Einar Suhr.

I tillegg delte hovedstyret ut diplomer til fem personer som har gjort en særlig innsats, betydelig utover det normale. Dette var Gunnar Hammari, Knut Olav Thomassen, Bjørn Steinar Lampe, Nils Erik Toft og Per Hindenes. Hederstegnkomiteen, har bestått av Einar Suhr, Toril Ek og Roald Rasmussen, begrunner tildelingene på denne måten:

– Gunnar Hammari har vært speaker under Altaturneringa i håndball i cirka 20 år, i tillegg til å være med på opp- og nedrigging hvert år. Han har i mange år vært oppmann for fotballag, fotballtrener og skitrener for de yngre klassene.

– Knut Olav Thomassen har også vært speaker under Altaturneringa i håndball, men i hele 25 år, og aktiv under rigging. Han har vært oppmann for flere aldersbestemte lag i fotball og håndball, han har vært fotballtrener for mange aldersbestemte lag og er en stor supporter på fotballkamper.

– Bjørn Steinar Lampe er en ekte Alta IF-gutt som har spilt på Alta IFs A-lag i fotball. Han har vært fotballtrener for aldersbestemte lag, og vært leder av sportslig utvalg, og oppmann for A-laget. Han har også spilt håndball. I dag jobber han for fullt for Altaparken i anleggsutvalget.

– Nils Erik Toft er også en ekte Alta IF-gutt. Han har vært aktiv og spilt på vår A-lag, ellers så var han en som tok ansvar for at barna var med. Senere engasjert trener og oppmann for både fotball og håndball. I dag jobber også han for fullt med i utvikling av Altaparken. Hjertet har alltid vært for klubben – Alta IF.

– Per Hindenes var en utmerket leder for hovedkomiteen under NM på ski i Alta 2018. I dag er han svært aktiv og engasjert med all sin erfaring og kompetanse i utviklingen av Altaparken.