Takker for seg i fotballkretsen

Trenerutvikler Lise Lotte Lund Martnes har sagt opp sin stilling.

Lise Lotte Lund Martnes og daglig leder i Finnmark fotballkrets, Roger Finjord, skiller lag.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

– Vår svært gode trenerutvikler Lise Lotte Lund Martnes har sagt opp sin stilling i Finnmark fotballkrets fra 31. juli 2020, for å begynne i lederstilling i Alta kommune. Lise Lotte har i sine to år i fotballkretsen gjort en fantastisk jobb innenfor både trenerutvikling og spillerutvikling. Hun har løftet utdanningstallene våre til å være helt i landstoppen, og har både lokalt og nasjonalt vist sine sterke faglige og menneskelige kvaliteter, skriver daglig leder i Finnmark fotballkrets, Roger Finjord i en pressemelding.

– Hun har i sin periode her virkelig beriket vårt arbeidsmiljø, og har hatt mange gode ideer og tanker rundt våre prioriteringer som vi vil fortsette å følge opp. Vi er veldig glad for at Lise Lotte fortsatt vil være en del av vårt utdanningskorps innenfor både trener- og spillerutvikling, noe som betyr at både de som ønsker å ta trenerutdanning samt de ungdommene som kommer på kretstiltak til høsten vil få gleden av å ha Lise Lotte rundt seg, fortsetter han.

– Vi vil nærmere sommeren komme med informasjon om hvordan stillingen som trenerutvikler vil bli løst på kort og lengre sikt, noe som naturligvis avhenger av når vi er i tilbake i normalsituasjon i forhold til drift av kretsen og klubbene. De ansatte i FFK er per i dag i 20 prosent jobb. Vi håper å utvide denne stillingsprosenten framover, opplyser Finjord videre.