Åpner for felles ball og kontakt mellom de minste

Regjeringens ferske veileder for norsk idrett under viruskrisen åpner for bruk av felles ball og kontakttrening for yngre barn tillates. Håndballen jubler.

De yngre håndballspillerne kan snart begynne å trene med felles ball igjen.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Veilederen som ble presentert mandag, er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.