Gir bidrag til treerbaner

De nordnorske fotballkretsene og SpareBank 1 Nord-Norge støtter klubbene økonomisk.

Treerbanene for mygg- og minispillerne brukes blant annet under Altaturneringa.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

I fjor begynte alle seks- og syvåringer å spille tre mot tre, og mange nordnorske fotballklubber planlegger å kjøpe baner tilpasset denne spillformen. Det vil de fire nordnorske fotballkretsene og SpareBank 1 Nord-Norge hjelpe med, skriver Finnmark fotballkrets i en pressemelding.

– Fotballkretsene har forhandlet fram en felles nordnorsk avtale med en produsent av en bane som er testet i nordnorske forhold. Gjennom Samfunnsløftet støtter SpareBank 1 Nord-Norge alle klubber som vil kjøpe en treerbane med 43.000 kroner. Vi inviterer til en ny runde med søknader om finansiering, og søknadsfristen er 1. mars 2020, forteller FFK.

Egenandel på 20.000 kroner

Hver treerbane koster 63.000 kroner. Klubber som får innvilget søknader vil få tilskudd på 43.000 kroner fra Samfunnsløftet, slik at klubbens andel vil være 20.000 kroner. Denne summen kan dekkes gjennom andre samarbeidspartnere, Spleis-ordningen – eller eventuelt gjennom ordningen med «spillemidler til utstyr», opplyser fotballkretsen.

– Da vi spurte Nord-Norge om hvordan vi kan bruke samfunnsutbyttet til å utvikle landsdelen, var det mange som ba oss bidra til mestring og aktivitet for barn og unge. Spillet på en treerbane oppfyller begge deler. Vi håper derfor mange blir med på denne delen av Samfunnsløftet, sier Geir Bakkevoll i SpareBank 1 Nord-Norge.