Finnmark får 34 millioner i spillemidler

Får 2,5 millioner mer enn i fjor.

BYGGER ANLEGG: Alta har inne flest søknader til spillemidler. Tverrelvdalen IL er blant klubbene som er offensive på anleggsbygging.  Foto: Jarle Mjøen

sport

Kulturdepartementet har fordelt overskuddet fra Norsk Tipping. Totalt overføres nærmere 1,5 milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene, derav nye 33.391.000 kroner til fordeling i Finnmark.

Det er Finnmark fylkeskommune som er mottaker og skal prioritere fordelingen etter sine kriterier.Finnmark fylkeskommune får 2,5 millioner kroner mer enn i fjor.   Totalt kom det inn 53 søknader fra 14 kommuner til årets tildeling. Øverst på lista er Alta med 16 søknader, mens Hammerfest har inne 12 søknader.

Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse (HUKFS) vil behandle søknadene politisk i sitt møte 14. juni.  I tillegg til spillemidlene kommer inndratte midler og rentemidler. Det totale beløpet som skal fordeles blir derfor 36.290.000 kroner.

Totalt har kommunene i Finnmark søkt om over 122 millioner kroner i spillemidler-støtte i 2019. Det er en økning på 25 prosent fra 2018, opplyser fylkeskommunen som har jobbet aktivt for at det skal komme inn søknader.

– Det er gledelig å se at arbeidet gir resultater. Flere kommuner prioriterer bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som idrettshaller, svømmebasseng, dagsturhytter og turveier, sier idrettsrådgiver Emil Agersborg Bjørnå i Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Søknadene viser at det planlegges bygging og rehabilitering av idrettsanlegg til over 500 millioner kroner i fylket de kommende årene.