– Jeg skal gjøre mitt ytterste for å få søknaden innvilget

Stortingspolitiker Marianne Haukland skal tale Finnmarksløpets sak i maktens korridorer.

OPTIMISTER: Svanhild Pedersen og Marianne Haukland håper Finnmarksløpet blir tatt med i Statsbudsjettet.  Foto: Trond Anton Andersen

sport

– Finnmarksløpet er så viktig for Finnmark. Det skaper en enorm profilering og markedsføring av hele landsdelen, og har åpenbart et uutnyttet potensial. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å få søknaden innvilget, sier Marianne Haukland i en pressemelding fra Finnmarksløpet.

Skaper stort engasjement

Haukland, som er stortingsrepresentant for Høyre, ble ifølge pressemeldingen svært glad da Finnmarksløpet tok kontakt og presenterte sine planer for hvordan de ønsker å utvikle løpet, samt ta ut synergier som vil komme næringslivet til gode. Vedtaket om å søke støtte ble gjort i fylkesutvalget i februar. Nå står altså et samlet politisk Finnmark bak søknaden som er oversendt til både kultur- og næringsdepartementet.

– Finnmarksløpet har vært gjennomført årlig siden 1981, og har fått posisjon som ett av de mest attraktive sledehund-løp i verden med betydelig medieoppmerksomhet. I tillegg til å ha en solid posisjon som idrettsarrangement, både nasjonalt og internasjonalt, har også løpet utviklet seg til å bli et viktig kulturarrangement som skaper et stort engasjement i hele landsdelen, kommenterer Finnmarksløpets daglige leder Svanhild Pedersen.

Positiv markedsføring

Fylkeskommunen søker sammen med Finnmarksløpet om en treårig bevilgning (2020-2022) for at det næringsmessige potensialet som ligger i og rundt Finnmarksløpet skal utnyttes enda bedre. Gjennom tilførsel av ekstra ressurser vil Finnmarksløpet kunne bygge opp bedriften og forretningsmodellen, og skape en robust organisasjon som kan skape næringsvekst i nord i lang tid fremover, mener arrangøren av «vinterens vakreste eventyr».

– Finnmarksløpet bidrar med positiv markedsføring av Norge som vanskelig kan måles i verdi. Merkevaren Finnmarksløpet betyr mye for Finnmark og for Nord-Norge som landsdel, sier Pedersen videre.

Søker støtte fra Troms og Nordland

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik oppfordrer alle partiene i fylket om å ta saken videre til sine representanter i regjering og på Stortinget.

– Finnmarksløpet er viktig for hele landsdelen, og det blir viktig å få politisk støtte også fra Troms og Nordland. Finnmarksløpet kan skape næringsutvikling basert på kultur, natur og reiseliv, og det vil gi store synergier for hele regionen, for landsdelen og for Norge som reisemål, sier Vassvik.